Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Matěje Mečíře

f 1a

Leta Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgkrechtních dlouhejch černejch v listu 64 nadepsaný Matěj Mečíř koupil ten grunt svuój od Daniele Šimonového za summu 65 zl. Na to jest vyplnil závdanku a peněz ročních až do letha [15]93 30 zl a letha [15]94 zadržel 5 zl. A tak ještě počnouc od letha [15]95 při Vánocích po 5 zl rok po roku dopláceti zůstává i s těmi zadrželými 30 zl.

Ta summa náležeti bude osobám níže psaným, a to takto:
Item Petrovi Šolcovi Němci do Veselí mimo těch 5 zl zadrželých zůstává letha [15]95 3 zl.
Item Danielovi Šimonovi do Žeravic 27 zl. Ty jemu počnou jíti letha 1595 při Vánocích po 2 zl a potom od letha 1596 až do vyplnění vší summy po 5 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jíra Stolař, Oldřich Krejčí a Linhart Suchánek S R S A N.
f 1b
Letha [15]94 položil Matěj Mečíř za grunth svůj peněz purgkrechních Petrovi Šolcovi 5 zl.
Letha 1595 položil Matěj Mečíř za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Petrovi Němci do Veselí 3 zl a Danielovi Šimonovi do Žeravic dáno 2 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Mečíř za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Sou dány Danielovi Šimonovi do Žeravic.
Leta 1597 položil Matěj Mečíř za grunt svůj 5 zl. Jsou zanechány za rybáři s[irotkům] po n[ebožtíku] Danielovi Šimonovým.
Leta 1598 položil Matěj Mečíř za grunt svůj 5 zl. Ty sou dány nápadníkům Daniele Šimonovýho do Žeravic.
Leta [15]99 za plesníka Jíry Čechovýho položila Kateřina Mečířka za grunt ost[atních] peněz 5 zl. Ty sou dány nápadníkům Daniele Šimonovýho do Žeravic. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatila.

Letha 1604 za plesníka Eliáše Rybáře Kateřina Mečířka prodala podsedek ut s[upr]a Martinovi Kalábovi za hotových
27 zl. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Pavel Roušečníků, Martin Štoček a Bartoš Špata S.R.S.A N.

f 2a
Letha Páně 1613 v pondělí po s[va]tým Pavlu na víru křesťanskou obrácení J.M. urozený pán pan Jan Fridrich z Žerotína, pravý a dědičný pán panství strážnického, na žádost purgkmistra a ouřadu pustiti jest ráčil nyní i na časy budoucí a věčné k obci města Strážnice to místo pusté, ležící podle Václava Veselskýho rybáře, poněvadž tu někdy pivovar obecní býval, tak aby tu plac a volný přístup k vodě, v příčinách jestliže by kdy [a čehož Pán Bůh rač uchovati] nešťastná příhoda od ohně přišla, býti mohl. V čemž obci městské od žádného člověka nižádným vymyšleným spůsobem a fortelem překážka činěna býti nemá nyní i v časích budoucích. Stalo se letha a dne nahoře psaného.

Leta Páně 1638 za plesníka Václava Lipenského položil za grunt a řeku Pavel Kunovský 1 zl. Ten přijala obec rybářská, nepřijali nic.
Pustej

Leta Páně 1639 za plesníka Ondry Eliášového položil za grunt a řeku Pavel Kunovský 1 zl. Ten jsou přijali obec rybářská.

K městu tento grunt náleží.