Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

1 Grunt Mikuláše Škrabala

f 1a

Letha 1591 podle zápisu knih starejch dlouhejch v listu 68 koupil j[es]t Mikoláš Škrabal grunth, totiž půl podsedku za 50 zl. Závdanku na tu sumu položil Jírovi Sofkovi 3 zl a ostatek 47 zl všeckny náleží Pinkusovi Židovi do Strážnice.
Na to jest jemu do letha [15]93 položil 6 zl 15 gr a ještě jemu za letho [15]93 doložiti 1 zl. A od letha [15]94 při Vánocích Mikoláš tomu Židu platiti má pořadně po 3 zl.
Letha 1593 položil jest Mikoláš Škrabal Pinkusovi Židovi 1 zl.
Letha [15]94 Mikoláš napřed psaný položil peněz purgkrechtních za grunth svůj Pinkusovi Židu 3 zl.
Letha [15]95 Mikuláš nahoře psaný prodal grunth svůj Václavovi Martina Vaňkových za summu 50 zl. Závdanku položil Pinkusce Židovce 3 zl a od Mikoláše Škrabala, což jemu na tom gruntě náleželo 13 ½ zl, koupil za 2 zl 7 ½ gr. A tak ještě za podsedek svůj dopláceti zůstává od letha [15]96 pořadně po 3 zl – 33 zl 15 gr. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Mléčko, Jan Martinů, Jan Bartysů S R S N.
f 1b
Letha [15]96 položil Václav Pinkusce peněz purgkrechtních
3 zl.
Letha [15]97 položil Václav Pinkusce peněz purgkrecht[ních]
3 zl.
Letha 1598 položil Václav Martina Vaňkových za grunt svůj Pinkusce Židovce 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezka Václav Martina Vaňkového prodal podsedek svůj Vaňkovi Vlachovskému za summu 60 zl. Závdanku dal jemu 9 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jindra Peterků, Havel Bejlý, Tomáš Zálešáků, Jan Bartysů S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Jana Reska položil Vaněk Vlachovský za podsedek 4 zl. Z toho dáno Václavovi Martina Vaňkového 1 zl a Pinkusce Židovce na dluh její 3 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Vaněk Vlachovský za podsedek 4 zl. Z toho dáno Václavovi Martina Vaňkového 1 zl a Pinkusce Židovce na dluh její 3 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Vaněk Vlachovský 1 zl 15 gr. Z toho dáno Václavovi Martina Vaňkového 15 gr a Pinkusce Židovce na dluh její dáno 1 zl.

Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Vaněk Vlachovský za grunt Pinkusce Židovce 3 zl. Též položil Václavovi Martina Vaňkového 1 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Vaněk Vlachovský za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce 3 zl a Václavovi Martina Vaňkového 1 zl.
f 2a
Jakož náleželo Václavovi Martina Vaňkového na tomto gruntě peněz zaplacených a vydělených ještě 11 zl, ty jest z lásky a dobrovolně (daroval) Vaňkovi Vlachovskýmu. A tak na týmž gruntě nic nemá.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Vaněk Vlachovský prodal požár podsedek Janovi Šeplovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mathouš Velický a Jíra Kobelář S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům Pinkusky Židovky předních peněz 8 zl 15 gr.
Vaňkovi Vlachovskému 16 zl 15 gr.

Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Šeplův za g[runt] nápadníkům Pinkusky Židovky 1 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Jan Šeplův prodal týž podsedek Matějovi Uhlířovi za summu 25 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sedláků, Jan Janáků S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut sup[ra] položil Matěj Uhlíř za g[runt] 2 zl nápadníkům Pinkusčiným, jsou při ouřadu, jsou vydány.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Matěj Uhlířuo prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Zábladský[mu] za 26 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 4 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jakub Tesař, Blažek Krčma S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Záblatský za g[runt] nápadníkům Pinkusčiným 2 zl. Přijal je Martin Štěpána Bělobrada za tou příčinou, že jeho peněz 4 zl přebráno jest.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Záblatský za g[runt] nápadníkům Pinkusčiným 2 zl. Ty přijal Martin Štěpána Bělobrada na převzetí peněz ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Záblatský za g[runt] nápadníkům Pinkusčiným 2 zl. Z toho vzala Marta Vaňka Vlachovského 15 gr a nápadníci Pinkusčini ostatních 1 zl 15 gr.
f 2b
Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Záblatský prodal grunt svůj Matoušovi Rakovému za summu 40 zl, závdanku dal mu 8 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinosti panské i obecní Matěj Morús a Jíra Matušků S R S N.
Téhož letha za téhož fojta Matouš Raků položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány Martě Vaňka Vlachového.
Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Matouš Raků položil za grunt Martě Vaňka Vlachového 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Matouš Raků položil za grunt Martě Vaňka Vlachova 2 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matouš Raků položil za grunt Martě Vaňka Vlachového 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest od ouřadu toho půl podsedku Václavovi Zehnalovi za 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Mikuláš Javornický a Jan Štěpánec S.R.S.a N. Ta summa náleží všecka obci radějovské podle odkazu manželky Jíry Vávry z Lideřovic.
Letha 1635 za fojta Jana Kolářového Václav Zahnalů položil obci radějovské 1 zl.
Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Zahnalů k obci radějovské položil 1 zl.
Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Zahnalů položil za grunt k obci radějovské a jest přijato 1 zl.
f 3a
Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového Václav Zahnal umřel, Jura Myška pojmouc Annu, manželku neboštíka, ujal ten grunt v tej summě na doplacení summy za 15 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panský i obecní Pavel Bukovský, Tomáš Drlík S R S A nerozdílnou.
A[nno] 1640 beim Richter Paul Kavalir erleget Jura Myška eine Iahr R benente 1 R, welche die Gemein empfang.
Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Myška položil za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem radějovským.
Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jíra Myška položil k obci radějovské 1 zl. Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jíra Myška položil a přijala obec radějovská 1 zl.

Letha 1647 za fojta Jakuba Ondře[j]ových Jura Myška položil a přijala obec radějovská 1 zl.
Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopa Jura Myška prodal toho půl podsedku Jurovi Rakovskýmu za summu 15 zlm. Závdanku dal 3 zlm, však cožkoliv Jura Myška na tomž půl podsedku vyplatil těch 5 zlm, nebude nýbrž deset zlm tomuž Jurovi Rakovskému potřebí dopláceti. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Dobiáš Krištofů, Václav Jež S R S a N.
f 3b
Letha Páně 1652 dne 29.Feb[ruarii] tak jakož Jura Rakovský odbíraje se preč z panství zdejšího prodal tento podsedek v roku 1649 Mikulášovi Matulovi za 15 zlm, však co Rakovský na tom podsedku, to jest 5 zlm, zaplaceno měl, to kupiteli pustil, ostatek pak po 1 zlm má dopláceti komu náleží. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Martin Bajar a Jura Slavíček S.R.S.a N. Stalo se za fojta Václava Ježa.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jíry Zátopy prodán jest týž podsedek anebo hošták Daňkovi Konečných za summu 15 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Václav Jež a Jíra Nezdenský S R S N.