Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Nápadníci nebo[žtíka] Martina Skřičkového

f 1a

Jest jeden Jíra, vnuk téhož Martina a syn n[ebožtíka] Jíry Hřivnáka z předměstí strážnicského, ten své vuole užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti jeho podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 1 po Martinovi Skřičkovém dědu je[ho] mimo prvnější vydání jiných nápadníkuov, totiž
37 zl.
Ta spravedlnost jest vyšlá a za rybáři strážnicskými zůstává.
Dáno s toho písaři od vkladu statku i s tím, což prve jemu vydáno, 15 gr 1 den.

Ta summa po sirotku nahoře psaným zběhlým jest zouplna od práva plesníka a rybářích vydána, neb jemu z milosti Jeho Mi[l]osti Pána propuštěna jest, 36 zl 14 gr 6 den.