Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunth Martina Valače

f 91a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých červenejch purgkrechtních v listu 29 ten Martin nadepsaný koupil podsedek svůj od fojta a starších předměstských za 34 R.
Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 7 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 3 R –
27 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaný[m], a to takto:
Item Pinkusce Židovce předních peněz 10 R.
Item Jakubovi Ostrovskému též náleží 10 R. Ty jemu se takto pokládati mají: letha 1597 2 R, letha 1598 3 R, letha 1599 3 R a letha 1600 2 R.
Item Foltýnkovi náleží 5 R. Ty jemu jíti mají, když Jakub Ostrovský svých 10 R vyzdvihne.
Item Jeho [Mil]osti Pánu po Dobiášovi Travnickým odběžných na posledních penězích 2 R.
Rukojmě Jan Uhlíř, Matouš Šicha a Jakub Kolář S.R.S.N.
f 91b
Letha [15]94 položil Martin Valač za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Ty sou vydány Pinkusce Židovce.
Letha [15]95 položil Martin Valač za grunth svůj peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R.
Letha [15]96 položil Martin Valač za grunth peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R.
Leta 1597 položil Martin Valač za grunt peněz purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R.
Leta 1598 položil Martin Valač za grunt svůj peněz purg[rechtních] Jakubovi Ostrovský[mu] 3 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskýmu 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskému 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskému 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Martin Valač za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaty na Jeho [Mil]ost Pána odběžných po Tobiášovi Trávníčkovi.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Valač za grunt Jakubovi Ostrovskýmu ostatních peněz 3 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Martin Valač prodal pro potřebu svou na tomto podsedku zaplaceným obci předměstské summy 34 R za hotových 10 R, platiti je má od letha 1604 po 4 R.
Rukojmě Petr Valač, Pavel Valač S.R.S.A N.

f 92a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin Valač za g[runt] obci předměstské 4 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře ouřad předměstskej prodali požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej byl a toliko holý místo zůstávalo, Bartoňovi Prušákovi za summu 18 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M. Páně Martin Mořkovský, Macek Koudelnej S.R.S.N.

Letha 1614 za předního [konšela] Jana Pernikáře Bartoň Prušák prodal podsedek svůj Václavovi Holubcovi, kočímu panskému, za summu 27 R 15 gr. Závdanku jemu dal 9 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Večeře, Jan Pilátek S.R.S.N.
Letha ut s[upr]a položil Václav výš psaný za g[runt] svůj obci předměstské 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového položil Václav Holubců za grunth obci předměstské 1 R.
Leta 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Holuců položil za grunt obci předměstské 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Holubců položil za grunt obci předměstské peněz ročních 1 R.

Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Holubců prodal podsedek svůj Janovi Podřezalovi za summu 27 R 15 gr. Závdanku dal 8 R, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Vnorovský a Václav Bystřický SRSaN.
A což Václav Holubec jinak Kočí měl na tom podsedku zaplaceného 4 R, ty jest Janovi Podřezalovi pustil.
Téhož letha Jan Podřezal položil za podsedek svůj peněz ročních obci předměstské 1 R.

Pustý
f 92b
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového ten grunth ut s[upr]a s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest Jírovi Čechovi za 27 R 15 gr bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Martin Lačný a Jíra Sedlický S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Jíra Čech položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1644 po smrti Jíry Čecha purgkmistr spolu [s] radními prodali týž grunt Bartkovi Vavrkovému za summu ut s[upr]a, placení začnouc od 1645 roku každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gruntu a všelijaké povinnosti J.H.M. i obci Melichar Bohuslavský a Bartek Fryštacský S.R.S.a N. Stalo se za purgmistra Martina Mráza a spluradních jeho ut s[upr]a.