Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotci nebožt[íka] Jana Stoškova

f 26a

Jest jedna, Zuzana, ta jest ve vsi Radějově vdaná.
Vyhledalo se jí podle bedlivého na tom sedění a vyhledání z gruntu, vinohradu a dobytku mimo splacení dluhu po nebožt[íku] otci jejím všeho 129 zl 14 gr 5 den.
Na kteroužto summu jest tej Zuzanně a Šimkovi muži jejím[u] podle sečtení 104 zl 25 gr do letha [15]92 vydáno a tak se jí ještě na díl její doplniti má 24 zl 19 gr 5 den.
Jest na to při právě vyšlých 19 zl 4 gr 5 den.
A mimo to za Janem Višenkou zadrželých peněz z vinohradu 1 zl 15 gr.
A za Matoušem Pavlíkovým též z vinohradu zadrželých zůstává 4 zl.

Letha [15]94 Matouš Pavlíků položil za vinohrad peněz zadržalejch do truhlice s[irotčí] 4 zl.
Téhož letha položil Jan Višenků zadržalejch za vinohrad
1 zl 15 gr. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl.
Letha [15]94 odvedeno výš psaným sirotkům na vyšlou spravedlnost jejich 7 zl.
Na to jest hotových v truhlici 3 zl a ostatek se z gruntu Jiříka Raka vyplniti má.
Letha [15]94 dáno Zuzanně na vyšlou spravedlnost peněz 10 zl.
Více vydáno Zuzanně na díl její 4 zl 15 gr.
Letha [15]95 vydáno Zuzanně na díl její ostatní peníze.
A tak tu žádné spravedlnosti více jmíti nebude.