Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotci nebožt[íka] Martina Kršáka ševce

f 25a

Jest jich dvý, Jan a Ezaiáš.
Ty obadva dělají řemeslo ševcovské a s vůlí vrchnosti vandrují.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Bartoše Špaty v Rybářích 68 zl, ty pokládati má od letha 1595 při Vánocích po 6 zl.
Letha 1595 položil za grunth Bartoš Špata do truhlice sirot[čí] 6 zl.
Více se vyhledalo spravedlnosti těm sirotkům náležité na gruntě Václava Mydláře 14 zl.
Summa všeho statku 82 zl.
Z toho se snímá za dluh n[ebožtíka] otce jejich za krávu do statku Hlubovského, které Jan Štoček k sobě přijal, 14 zl.
A tak zůstává čistého statku 78 zl.
Dělíc na dva díly, dostane se na díl po 39 zl.

Jan ten na díl svůj přijal hotových 2 zl a z gruntu Václava Mydláře přijal, které j[es]t sobě budouc na tom gruntě porazil 14 zl.
Jakož jest ještě Janovi nahoře psanému spravedlnosti náleželo 25 zl, ty jest odvedl sirotku nebož[tíka] Václava Komínka, mají se pokládati od Bartoše Špaty od letha [15]96 po
6 zl.
f 25b
Leta [15]96 a [15]97 přijato od Bartoše Špaty 12 zl. Ty jsou dány na rathauz.
Letha 1598 přijato od Bartoše Špaty za grunt 6 zl. Ty sou vydány na rathauz na si[rotky] Martina Kršáka.
Letha [15]99 za plesníka Jíry Čechového přijato za grunt od Bartoše Špaty 6 zl. Ty sou odvedeny na rathauz na ty ut s[upr]a sirotky.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Bartoše Špaty za grunt 6 zl. Ty sou dány [na] rathauz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Bartoše Špaty za grunt 3 zl. Ty sou vydány na rathauz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka.