Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 Gr[unt] Janče Novákova

f 1183a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 75 nadepsaný Janča drží grunth svůj, kterejž od Mikuláše Škluby koupil za summu 70 R.
Na kterejž závdanku a peněz purkrechtních podle zápisu těchž knih starých do letha [15]91 vyplnil 44 R.
A mimo těch 44 R Abrahamovi Holomkovi Židu a jiným nápadníkům vyplněné zuostává témuž Abrahamovi Židu zadržalých 26 R. A tak když se jemu takových 26 R vyplní, bude míti grunth zaplacený.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Kuba Poláků.

Letha [15]94 položil Janče vejš psaný za podsedek svůj Holomkovi Židu 8 R.
Letha [15]95 položil Janče Abrahamovi Židu Holomkovi za grunt peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha [15]96 položil Janča Abrahamovi Holomkovi za grunth
4 R.
Letha [15]97 položil Janča Abrahamovi Holomkovi 4 R.
Leta 1598 položil Janča Tesař Abrahamovi Holomkovi Židu
4 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 1183b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Janča Tesař za grunt Abrahamovi Holomkovi Židu 4 R.
A tak svůj grunt má zouplna a docela zaplacený.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Janča Tesař prodal podsedek ut s[upr]a Štěpánovi Šustovému za summu 70 R. Závdanku jemu dal 11 R, ostatek jemu platiti má od letha 1601 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Roušečník, Bartoš Jana Bartošových, David Ptáčníků S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Štěpán Šustů obci městské 2 R 15 gr.
Kteréž koupili od Janče Tesaře. Zůstává se jim ještě vyplniti od letha 1602 56 R 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Štěpán Šustů za grunt obci městské 5 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Štěpán Šustů obci městské 5 R.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad strážnický prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Štěpánovi Šustovi Matějovi Pastýřovi za summu 53 R 15 gr. Závdanku dal 1 R obci městské, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Emrichů, Jan Bartošek S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Matěj Pastýř za grunt obci městské 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Matěj Pastýř za grunt obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Matěj Pastýř za grunt obci městské 3 R.
f 1184a
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Matěj Pastýř za grunth obci městské 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Matěj Pastýř za g[runt] obci městské 3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Pastýřů položil za grunt svůj obci městské peněz ročních 3 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Pastýřů položil za g[runt] svůj obci městské peněz 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Pastýřů položil za grunt obci městské peněz ročních 3 R.

Matěj Pastýřů prodal ten grunt Janovi Chládkovi tkadlci za summu 80 R. Závdanku dal Matějovi 17 R 15 gr, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Jan Horazna, Václav Knotek SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Chládek položil za grunt obci městské strážnicské peněz 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Chládek položil za grunt obci městské strážnicské 3 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Chládek položil za grunt na obec městskou 3 R.
Jakož Matěj Pastýřů na tomto gruntě měl zaplaceného a což při prodaji vydělal, čehož [se] našlo všeho 32 R 15 gr, ty jest Zuzanna, manželka po něm zůstalá, v čas potřeby své prodala purgkmistru a radě města Strážnice na obec městskou za hotových 10 R 15 gr. A tak tu nic nemá.

Letha 1620 za purgmistra Pavla Tučka po smrti Jana Chládka tkadlce grunt ten napřed psaný od pana purgmistra a spoluradních jeho prodán jest Janovi Horákovi starýmu za summu 80 R, Závdanku dal 7 R, ostatek summy platiti má po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu gruntu, též za povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Jan Kostický, Martin Marhevský, Jíra Chasník a Valenta Tyrálek S.R.S.A N.
Z toho gruntu podle poručenství nebožky Zuzanny, pozůstalé vdovy po nebožtíku Janovi Chládkovi tkadlci, z toho což na něm zaplaceného měl, vyplniti se má toto:
Na zbor strážnický 19 R 20 gr.
A na kostel strážnický náleží 7 R.

f 1184b
Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Jana Horáka starého prodán jest grunt napřed psaný po něm zůstalý Janovi synu jeho za summu 80 R bez závdanku, platiti má tou summu při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i opravu gruntu i povinnosti panské i obecní Matěj Porubský a Matěj Vlk S.R.S.A N.

Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Horák prodal ten grunth ut s[upr]a Vácslavovi Palkovi za s[um]u
80 R. Závdanku dal jemu 4 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Mikuláš Ořechovský a Jíra Bartutovský S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Vácslav Palka položil za grunth obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Palka položil za g[runt] obci městské 1 R.
Letha 1635 Václav Palka za purgkmistra Jiříka Prašťka položil za grunt obci městské 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Palka položil za gr[unt] obci městské peněz ročních 1 R 15 gr.
Letha 1637 za purgmistra Martina Janky Václav Palka položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Palka položil za gr[unt] svůj obci městské 5 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Václav Palka položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R.
Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka poraženo Václavovi ty 2 vědra vína, co do důchodův pro anticipatii odvedl, poněvadž k obci platí 4 R.
f 1185a
Leta Páně 1655 dne 15. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] prodán jest tento grunt jsa spuštěn Štěpánovi Partovi za summu 60 R bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Tobiáš Nejezchleba a Tomáš Očko S.R.S.a N.

Letha Páně 1663 dne 20. Junii za purgkmistra Lukáše Peštyho spolu z ouřadem jeho prodává se týž grunt po Štěpánovi Partovi ze vším jeho příslušenstvím Jiříkovi Sasínovi za summu področní 80 zlm bez závdanku, placení každého roku po 2 zlm při držaných posudcích počnouce 1664 roku do vyjití summy. Odevzdává a připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmové za placení a opravu rukou společní a nerozdílnou Martin Velický a Jan Sasín.
Na tom gruntě jest nápadník obec města Strážnice.

Letha Páně 1669 Jíra Sasín platí jedním kusem dobytka černýho za grunt svůj, které peníze Lorenc Zajíček tehdejší purgkmistr do počtu sobě potáhl 15 gr.
Item letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jura Sasín platí za grunt svůj
15 gr.
Takové svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
f 1185b
Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzka a spoluradních jeho Jiřík Stanislav prohandlujíc grunt svůj z Jiříkem Sasínem, a co tak Jiřík Sasín na témž gruntě vyplaceného má, totižto 1 R, takové peníze Jírovi Stanislavovi daroval. Odevzdává se v summě
80 zlm, placením ročně k obci městské po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Jan Sasín, Matouš Surý SRSaN.

Letha Páně 1693 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních téhož letha zůstávaje ten g[runt] od mnoha leth pustý toliko holé místo, aby obec města Stráž[nice] a užitky jak J.M.C., tak panské i obecní se množily a růstly, puštěn jest ten grunt Vavřínovi Stařínskému za summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně obci městské po
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání povinností a stavení gr[untu] Mikuláš Šašek, Jiřík Peldřimovský SRSVN.
f 1186a
Letha Páně 1696 dne 16. Januarii za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha tak jakož ten grunt ut s[upra] Vavřín Stařínský z gruntu vystavil, takový z důležitej příčiny prodal Janovi Surému v trojí summě 70 zlm. Závdanku jemu dal, které toliko jemu za vystavení patří, a mimo toho nic víc na tom gruntě co praetendirovat nemá a míti nebude, 27 zlm 9 gr 4 den, ostatní pak summu per 42 zlm 20 gr a 3 den platiti má ročně obci městské po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a zbývání povinností Jan Kuča, Pavel Dudík S.R.S.A.N. Stalo se letha a dne ut sup[ra].

Letha Páně 1696 dne 8. Julii za purgmistra p[ana] Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha tak jakož majíce Jan Surý dluhu 9 zlr 36 kr na obci města Stráž[nice] za víno do šenku obecního vzaté, takového dluhu jest upomínal. I nejsouce možnosti při obci nadjmenované, aby takový dluh hotovými zaplatiti se mohl, a majíce on Jan Surý na gr[untu] tomto k obci platiti, pročež takové peníze na tomž gr[untu] jemu se poráží a ještě k tejž summě 9 zlr 36 kr 5 zlr zlatý přidává a

na minci moravskej za zaplacené vypisuje na témž gruntě 12 zl 15 gr 2 den.
f 1186b
Letha Páně 1712 dne 16. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jan Surý z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 30 zlm 5 ½ gr
1 den, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, z tej summy se jemu jako jiným za vystavení třetí díl vypisuje, totiž 10 zlm 2 gr. A nadto více při držaných posudcích pokládá 1 zlm, za kteréžto se jemu vypisují 2 zlm a 1 zlm jemu Matúš Svinka bratr jeho jemu daruje, které na grunt svůj byl položil v roku 1699, id e[st] 1 zlm, ostatní summu bude povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž 17 zlm 3 gr. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 1187a
Připis Martina Bohunského

Leta Páně [1]771 dne 23. Martii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních téhož času předstoupila do domu radního Kateřina, po neboštíkovi Janovi Ondrovčíkovi pozůstalá vdova, a přednesla, kterak ona ten po svým neboš[tíku] manželu pozůstalý dům svému zeťovi Martinovi Bohunskému za summu
100 zlr popustila. Kterúšto summu těch 100 zlr on zeť Rosálii provdané za Jurou Křižanem 20 zlr vyplatil, jsouce Rosália
20 zlr Bjetě po neb[ožtíku] Kašparovi Janovi popustila vdově 20 zlr, více Ondrovčici 20 zlr svým časem vyplatiti povinen bude, přitom taky ona madka Ondrovčica v tom domě až do své smrti svobodné bydlení míti má. Pročeš se jemu Martinovi Bohunskému na jeho slušnou žádost spolu i s těma na tom gruntě obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 17 zlm 3 gr bílé ten dům za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravování gruntu a pl[acení] cís[ařsko] král[ovských], v[rchnostenských] a m[ěstských] povinností pan Jan Karásek a p[an] Carel Haberman. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.
f 1187b
Přípis Jana Mlýnka

Leta Páně 1772 d[ne] 1ho Decembris za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil Martin Bohunský s Janem Mlýnkem na dům radní a tu uctivě přednesl Martin Bohunský, kterak on zvrchu psaný grunt svůj vlastní a v ničem nezávadný Janovi Mlýnkovi za grunt Nr 82 folio 970 pořadně zapsaný ze svej dobrej vůle přefrejmačil s přídankem 20 zl rýnských. Pročež se nadřečený grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi per 17 zl mor[avských]
3 gr alb, jenž po 2 zlm při posudcích ročně spláceti se mají, se Janovi Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Svědkové za opravu gruntu, placení jak král[ovských], tak panských a městských povinností pan Johann Wainer a pan Frantz Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Stanislava

Leta Páně 1785 dne 25ho února za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Mlýnek grunt ut supra sobě připsaný a pořadně odevzdaný, takový s Jozefem Stanislavem za grunt na Suchém řádku dle knihy purgkrechtní Bednářskej ulice No. purgrechtního zápisu 43, folio 423, připsaný
f 1188a
jest přefrejmačil a přídanku třicet rýnských Janovi Mlýnkovi k rukám odvedl. K tomu když on nový držitel gruntu Jozef Stanislav ty na tomto gruntě vězící verunkové peníze p[e]r
17 zl mor[avských] 3 gr alb po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přejal a výminku matky svej Maryny, jakož taky jistotu splátky švagrovej Maryny p[e]r 25 zlr a druhej švagrovej Rozálie podobně p[e]r 25 zlr, tak jak zápis tamotný obšírněj dovozuje, na tento grunt přenesl a jinšího závadu na něm žádného se nevynachází, grunt tento jakožto přefrejmačený se jemu Jozefovi Stanislav[ovi] za vlastní, volný a svobodný ze vším od starodávna majícím právem podle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Franc Košvic a pan Karl Večeřa S.R.S.V.a neomylnú u přítomnosti obojí strany.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 30 Fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 28. Februarii 1801. Prat.