Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Slížka

f 330a

K tomu statku jest sirotek 1 Mikuláš a Kateřina macocha jeho druhá, kteráž jest od nepřátel zajatá.

Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě Martina Holečka ze Vnorov v hoře Leskové
22 zl.
Zahrada orací 1 zaplacená za 40 zl.
Summa všeho statku 62 zl.
Dělíc tou summu na 2 díly, přijde každému po 31 zl.

Mikuláš sirotek zemřel a dílu svého zanechal 31 zl, ta spravedlnost připadla na dítky Martina Slížka, strejce a tetky jeho vlastní, totiž: Kateřinu, Vácslava, Dorotu, Annu, Kunu a Jíru, přijde na každého po 5 zl 5 gr.

Ta spravedlnost na těchto věcech jim náleží:
Na vinohradě Martina Holečka ze Vnorov v Leskové hoře
11 zl.
Na půl zahradě, kterou Vácslav a Jíra Slížkové platiti mají 20 zl, placením za vinohrad podle ourody po 3 zl a za zahradu po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového peněz od Martina Holečka ze Vnorov za vinohrad v Leskové hoře do letha 1613 vyložených přijato 6 zl.
Z toho do statku n[ebožtíka] Martina Slížka odvedeno jest
3 zl a na Kateřinu zajatou zanecháno jest 3 zl.
Kateřině zajaté na díl její zanecháno jest půl zahrady orací ve 20 zl. Ta jest k dělání a užívání puštěna Janovi Janoulkovi, bratru jejímu, do navrácení se jejího.
f 330b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Martina Holečka ze Vnorov za vinohrad v Leskové trojích peněz přijato 9 zl.
Z toho zanecháno na Kateřinu zajatou na díl její 4 zl 15 gr a do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Slížka dáno 4 zl 15 gr.