Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 S[irotci n[ebožtíka] Petra Honzového

f 246a

K tomu statku jsou 5 sirotků, Barbora, Jan, Ondra, Markyta, Jíra a Anna mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 9 Jakuba Adamova posledních peněz placením po
3 zl – 40 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře za 55 zl, dopláceti má posledních peněz 15 zl.
Dva kusy vinohradu v novosadě v Karlové hoře zaplacených 9 zl.
Roubanice dvě v Žadovci zaplacené 25 zl.
Na gruntě 11 Jana Hřívy zaplaceného 40 zl, placením po 4 zl.
Na gruntě 52 Ondry Jana Vachového 9 R 28 gr 1 den, placením po 10 zl.
Summa statku 178 zl 28 gr 1 den.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Margetě sestře neb[ožtíkové] 15 zl.
Levovi Židu 4 zl.
Šalomúnovi Židu 23 zl.
Janovi Pánkovi 1 zl.
Summa 43 zl.
Zůstává čistého statku 135 zl 28 gr 1 den. Dělíc to na
6 dílů, přijde každému po 22 zl 19 gr 4 ½ den.
f 246b
Anna mateř přijala na svůj díl:
Vinohrad v Beraní hoře v tom, což měl zaplaceného 55 zl.
Roubanice v Žadovcích v 10 zl. Summa 65 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 22 zl 19 gr 4 ½ den. Zůstává dopláceti 42 zl 10 gr 2 ½ den, placením podle ourody po 10 zl až se předních peněz 15 zl vyplatí.

Jan přijal na svůj díl:
2 kusy vinohradu v novosadě v Karlové hoře na Lhotsku, což na něm zaplaceného jest 9 zl.
Roubanici v Žadovci v 15 zl. Summa 24 zl.
Zůstává dopláceti sirotkům ještě 1 zl 10 gr 2 ½ den.

Barboře
Ondrovi Každýmu přijde dílův
Markytě po 22 zl 19 gr 4 ½ den.
Jírovi

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Jana Vachového za g[runt] 3 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše Zádverskýho za grutnt 1 zl.

Od Ondry Jana Vachového za g[runt] přijato 4 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Mikuláše Zádverského za grunt 1 zl.
Od Ondry Jana Vachového za g[runt] přijato ost[atních] peněz 2 zl 28 gr 1 den.
f 247a
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Mikuláše Zádverského za g[runt] 1 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Mikuláše Záleského za g[runt] 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše Záleskýho za grunt 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše Záleského za g[runt] 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato od Mikuláše Záleského za grunt 2 zl.
Ten vinohrad v Karlové hoře po smrti n[ebožtíka] Jana, syna Petra Honzového, na spuštění přišel. Takže když prodán byl zase znovu dotčený vinohrad v Karlové hoře Janovi Kolářovi, jakž v registřích horenských lhotských zapsáno jest, škodováno na tom vinohradě, což Jan na dílu svém přijal.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od Mikuláše Záleského za grunt 2 zl.
Jakož jest Anna, mateř těch sirotků, mimo díl svůj převzala peněz napřed 42 zl 10 gr 2 ½ den, těmi jest dluhy po n[ebožtíku] zůstalé zaplatila a věřitele všecky spokojila.

A poněvadž napřed psaní sirotci, totiž Jan, Vondra a Margeta zemřeli všickni, spravedlnost jejich připadla na Jíru, bratra jejich vlastního, což jí koli zůstalo, a na Barboru sestru jeho, kteréž se našlo 58 zl 28 gr 6 ½ den. Dostane se každému na díl jeho po 29 zl 14 gr 3 den 1 hal.
Letha ut s[upr]a od Izáka Častinského Žida na místě Anny, mateře těch sirotků, přijato za vinohrad v Beraní hoře za rokh 1614 a 1615 peněz položených 4 zl.
Více od Beneše Vlacha za týž vinohrad přijato 1 zl 15 gr.
Těch 5 zl 15 gr odvedeno na kostel strážnický podle poručenství n[ebožky] Margety Jana Salašného, kteréž sou přijali Jan Frýdl a Pavel Černý, hospodářové.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Hanzlů položil za grunt peněz ročních těm sirotkům 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry Hanzlového přijato peněz ročních za grunt 2 zl.
Od Beneše Vlacha za vinohrad v Beraní hoře přijato 3 zl.