Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 Gr(unt) Abrahama Holomka Žida

f 329a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 120 nadepsaný Abraham Holomek má grunth svůj od Možíše Izrahelova za summu 52 zl hotovejch koupenej, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského vdova pozůstalá po neboštíku Abrahamovi Holomku Židu ležíc na smrtedlné posteli, u přítomnosti Davida Holomkového strýce, toho času fojta židovského, jsouc při dobré paměti a z dobrým svým rozmyslem poručila podsedek ut s(upr)a, kterýž jí po tomž neboštíku Holomkovi Židu manželu jejímu přišel, Jitly, dceři své vlastní, v hotových 150 zl. Kterýž jest jí za volný a svobodný odevzdán, aby jeho jako svého vlastního užívala a s ním činila, což se jí zdáti a líbiti bude. A když by ten podsedek jí na prodaji byl, nemá jeho žádnému mimo Abrahama zetě Holomkového, švagra svého, prodávati. A což by nadepsaná Jitle na tom podsedku ustavěti a neb opraviti dala, má se o to týž Abraham švagr její náležitě srovnati.
f 329b
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho fojt a starší židovští prodali jsou nadepsaný grunth Alexandrovi Vídenskému za summu hotovou
60 zl, kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Rukojmě za opravu grunthu, povinnosti všelijaké J.H.M. a obecní Šalomoun Jelen a Izák Polák S R S a N R.

Pusté (škrtnuto)