Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hanáka

f 333a

K tomu statku jsou sirotci 4, Pavel, Kateřina a Babuše a Anna, ty 2 sou od nepřátel zajatý, a Kateřina macocha jejich pátá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 26 se 2 kusy roli obseté, zaplacené 30 zl.
Klisna 1 za 7 zl.
Kráva 1 a jalovička 1, to obě za 10 zl.
Na achteli vinohradu v Kuní hoře (mimo škodování 100 zl, že pustý byl) i s vejrunkovými penězi 7 zl za rok 1614, po smrti neboštíkovej položenými, vyplaceného 43 zl 15 gr. Placením podli ourody po 7 zl, až se předních peněz 63 zl 15 gr jiným, kteří na tom vinohradě mají, vyplatí.
Obilí na 4 kusích po cizí pusté roli obseté pokládá se v 6 zl.
Vína 2 bečky po 20 zl za 40 zl.
Na Jírovi Maluškovi za 2 vědra vína dluhu 4 zl.
Za svini, včely a 1 ½ bečky prázné 1 zl 27 ½ gr.
Summa všeho statku 142 zl 12 ½ gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Za vinohrad v Kuní hoře peněz vejrunkových 7 zl.
Pacholku, který za neboštíka na roboty chodil 1 zl.
Na kostel kněždubský poručených 2 zl.
Za víno na dolevky dluhu 1 zl.
Mikulášovi Hotařovi 3 ½ gr.
Mikulášovi Mejtnýmu, písaři kněždubskýmu, od zinventování statku 12 gr.
Summa dluhův 11 zl 15 ½ gr.
Sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku 130 zl 27 gr.
f 333b
Z toho statku a summy po zplacení dluhův očištěnej náleží Kateřině vdově podle smlouv svadebních, kteréž se mezi ní a neboštíkem staly, třetí díl, učiní toho 43 zl 19 gr. A tak na samy sirotky zůstává čistého statku k rozdělení 87 zl 8 gr. To dělíc na 4 díly přijde na 1 díl po 21 zl 24 ½ gr.

Kateřina vdova na díl svůj přijala toto:
Grunt se 2 kusy roli 30 zl.
Krávu 1 v 7 zl.
Dluhu na Jírovi Maluškovi 4 zl.
Svini, včely a 1 ½ bečky prázdné ve 1 zl 27 ½ gr.
Summa toho, což Kateřina vdova na díl svůj přijala 42 zl 27 ½ gr. A tak zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 21 ½ gr.

Pavel přijal na díl svůj toto:
Achtel vinohradu v Kuní hoře a což na něm zaplaceno jest
43 zl 15 gr.
Klisnu 1 ve 7 zl.
Vína 5 věder v 10 zl.
Summa toho, což Pavel na díl svůj přijal 60 zl 15 gr.
Z toho sobě srazil dílu svého 21 zl 24 ½ gr. A tak zůstává dopláceti 38 zl 20 ½ gr, placením od letha 1615 po 2 zl.

Václav Ozíbal na díl Kateřiny manželky své přijal:
Jalovičku ve 3 zl.
Obilí obseté na pustých rolích ve 6 zl.
Vína 5 věder v 10 zl.
Summa což přijal na díl Kateřinin 19 zl. A tak zůstává se jemu dodati 2 zl 24 ½ gr.
f 334a
Babuši sirotkům zajatým od nepřátel zůstávají díly
Anně jejich zouplna každý po 21 zl 24 ½ gr.
Při ouřadu kněždubským zanechává se vína 1 b[ečka] ve
20 zl, když ji prodají, ostatek peněz po zplacení dluhův napřed rozepsaných odvésti mají na tyto sirotky.

Příjem a vydání:
Přijato za bečku vína, která se na dluhy zaplacení zanechala, 20 zl.
Za vinohrad v Kuní hoře verunku vydáno 7 zl.
Pacholku, který na robotu chodil, dáno 1 zl.
Na kostel kněždubský poručených dáno 2 zl.
Za víno na dolevky vydáno 2 zl 4 gr 1 den.
Mikulášovi Hotařovi 3 ½ gr.
Mikulášovi Mejtnýmu, písaři kněždubskýmu 12 gr.
Od sklepu, kde víno bylo, dáno 4 gr.
Kateřině vdově na doplnění dílu jejího dáno 21 ½ gr.
Václavovi Ozíbalovi na doplnění dílu jeho dáno 2 zl
24 ½ gr.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka z dovolení pana ouředníka spravedlnost Babuši a Anně, sirotkům zajatým náležitá, jest puštěna k vyzdvihování Pavlovi Šulovi bratru jejich na ten spůsob, jestli by Pán Bůh těm z zajetí pomoci ráčil, aby jim povinen všecko, cožkoli k sobě přijme, zase navraceti. Síbili za to Martin Černý Tasovský, Jan Liška, Jiřík Večeře a Mikuláš Koža S.R.S.N.
A mimo to všecko rukojmím podstavil Pavel vinohradu achtel v Kuní hoře, aby ho neměl moci prodati, profrejmarčiti ani darovati, než aby v té podstávce zůstával.
Leta svrchu psaného vydáno Pavlovi Šulovi, což za ouřadem peněz za víno utržených zůstávalo, totiž – není nic.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Pavla Šuly přijato za vinohrad v Kuní hoře a přijal je Martin Remeš, totiž 5 zl.