Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 Gr(unt) Šalomúnky Židovky

f 331a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 126 nadepsaná Šalomounka Židovka má grunth svůj po n(ebožtíku) Samuelovi a Lazarovi, synuov její(ch), v summě 100 zl zuostalej, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lev Šalomúnčin majíc sobě daný grunt ut s(upr)a od n(ebožky) Šalomúnky babky své za volný, svobodný a v ničemž nezávadný prodal jej Zachariášovi mečířovému zeti za hotových peněz
60 zl, kteréž Lev Šalomúnčin k sobě zouplna a docela jest přijal. Rukojmě za opravu a povinnosti JM Páně i obecní Abrahama syna Mojžíše syn Izák a Mojžíš Sadrma(n) S R S N.

Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po smrti Zachariáše mečířového zetě pojal sobě Margetu pozůstalou vdovu Mojžíš Ryšavý, kteráž jemu ten dům věnovala a za zaplacený oddala. Odevzdán jemu za volný a svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu a povinnosti Michal Krasl a Lebl Šalomoun S.R.S.a N.