Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Ďatlového

f 336a

Jest sirotkův 4, Kateřina, Matouš, Zuzanna, Václav a Barbora mateř jejich pátá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 70 zaplaceného nachází se podle register 21 zl.
V hoře Veselé půl achtele vinohradu zaplaceného za 50 zl.
Druhý vinohrádek v též hoře Veselé zaplaceného 21 zl.
Peněz hotových zůstalo po něm 16 zl.
Krávy zůstaly 2, každá za 4 zl – 8 zl.

Dluhové po něm zůstaly:
Za grunt peněz 1 zl 15 gr.
Za vinohrad peněz ročních 2 zl.
Summa dluhův 3 zl 15 gr. Sejmouc ten dluh, zůstává statku za 112 zl 15 gr. Dělíc to na 5 dílů, dostane se každému po 22 zl 15 gr.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Barbora, matka těch dítek, podle poručenství Václava manžela svého přijala podsedek se všeckým obilím na pusté roli osetým, což na něm zaplaceného jest, s vozem, pluhem, 2 brány a dvěma koňmi v summě 21 zl.
Vinohrad ve Veselé hoře zaplacený v summě 50 zl.
Summa toho, což matka na svůj díl přijímá, 71 zl.
f 336b
Srazíce sobě dílu svého 22 zl 15 gr, zůstává sirotkům dopláceti od letha 1616 za podsedek po 1 zl 15 gr a za vinohrad po 1 zl, to jest po 2 zl 15 gr – 48 zl 15 gr.

Barboře zanechána jest 1 kráva ve 4 zl.
Zůstává se jí dodati na její díl 18 zl 15 gr.

Zuzanně zanechává se jí kráva ve 4 zl.
Zůstává se jí dodati na její díl 18 zl 15 gr.

Ty 2 krávy zůstávají při mateři, aby je opatrovala a dětem dochovala.

Příjem a vydání
Peněz hotových přijato 16 zl.
Závdanku za vinohrad ve Veselé hoře (neuvedeno).
Barboře mateři z hotových peněz na chování dětí dáno 3 zl.
A půjčeno jí peněz hotových 13 zl. Ty má zase oplatiti a pokládati počna při posudcích letha 1616 po 4 zl 10 gr.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Barbora aneb na místě její[m] Adam Kovář manžel její položil za statek 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Adama Kovářového na místě manželky jeho přijato za statek 4 zl.