Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 S[irotci] n[ebožtíka] Adama Biskupského

f 338a

V Kněždubě jest sirotků 3, Margeta, Anna, Kuna a mateř jejich Dorota čtvrtá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek neb grunt 30 zaplacený za summu 40 zl.
Na vinohradě v hoře Veselé, kterýž drží Dorotha, manželka po něm zůstalá, zaplaceného 20 zl.
Na druhém vinohradě v též hoře, který drží Bartoň Pechů,
5 zl.
Krávy 3, každá po 4 zl, učiní za ně 12 zl.
Dobytka svinskýho, hovězího i jalovic.
Vína utrženého letha 1615, [16]16, ta jest prodána za
22 zl.
Summa statku všeho 109 zl.
Z toho se dluhové tito zaplatiti mají:
Jurkovi Marštaléři dluhu půjčeného 5 zl.
Summa ut s[upr]a.
Po zaplacení dluhu zůstává statku čistého za 104 zl. Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému z nich po 26 zl.

Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Dorotha, matka těch dítek, podle poručenství přijímá podsedek zaplacený s hospodářstvím domovým, též s ručnicí a s kordem za 50 zl.
Krávy 3, každou počítaje po 4 zl učiní za ně 12 zl.
Vína 1 bečka ve 22 zl.
Summa toho, což matka na svůj díl přijímá, 84 zl.
f 338b
Srazíce dílu svého 26 zl, zůstává sirotkům dopláceti 58 zl, placením od letha 1616 po 4 zl.

Margetě, Anně, Kuně každej zanechává se jedna jalovice, kteréžto všecky tři jalovice Dorotha mateř jejich k sobě přijala a do zrostu jejich opatrovati připověděla.

Příjem a vydání:
Za 1 bečku vína prodaného 22 zl.
Z toho zaplaceno dluhu 5 zl.
Na díla vinohradní a chování dítek dáno 17 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Dorota, matka těch dětí, položila za grunt a statek na ty sirotky 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Doroty, mateře těch sirotků, položila za statek a grunt 2 zl.