Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka

f 252a

K tomu statku jest sirotek jeden, Pavel a Margeta mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 56 Matěje Gybala náleží jim 80 zl, závdanku dáti má 5 zl 15 gr a platiti od letha 1609 po 4 zl.
Na vinohradě v Beraní hoře zaplacený za 60 zl.
Na vinohradě Petra Puškaře v Nepřejově zaplacených 26 zl, placením od letha 1608 po 4 zl.
Summa statku 166 zl.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Jírovi Záleskému půjčených peněz 5 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za obilí 10 zl.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 7 zl 10 gr.
Václavovi Michalovému 1 zl.
Janovi Pánkovému 15 gr.
Abrahamovi Izákovému Židu 5 zl 5 gr.
Ondrovi Žákovi 15 gr.
Summa dluhův 30 zl.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 136 zl. To dělíc na
2 díly, přijde na každého po 68 zl.
f 252b
Margita mateř přijala na svůj díl:
Vinohrad v Beraní hoře v 60 zl.
Na vinohradě Petra Puškaře v Nepřejově ukázáno jí k vyzdvižení 26 zl.
Summa, což ona na díl svůj přijala, 86 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 68 zl. Zuostává dopláceti 18 zl, ty má platit od letha 1609 po 4 zl.

Pavlovi sirotku díl jeho zuostává 68 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Gybala závdanku za podsedek 5 zl 15 gr. Ty jsou zaplaceny na Zálesí Jírovi Záleskému na dluh jeho.
Od Markéty mateře jeho přijato, což dopláceti zuostává 6 zl. Z těch dáno p[anu] Janovi Skřičkovskému na dluh jeho
3 zl, Václavovi Michalovému 15 gr, Abrahamovi Židu 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Gybala za grunt 2 zl. Přijal je Abraham Žid na dluh svůj.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Matěje Gybala za grunt 2 zl. Z toho dáno Abrahamovi Židu ostatek dluhu
20 gr, Václavovi Michalovému ostatek dluhu 15 gr, Janovi Pánkovýmu dluhu ostatek 15 gr, Pavlovi na díl jeho dáno 10 gr.

f 253a
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matěje Gybala za grunt 2 zl. Z toho dáno dluhu Ondrovi Žákovi 15 gr a Pavlovi sirotku na díl jeho na šaty 1 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matěje Gybala za grunt 3 zl. Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský na dluh svůj.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matěje Gybala za grunt 4 zl. Z toho zaplaceno dluhu nápad[níkům] pana Jana Skřičkovského ostatek 1 zl 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka prvního dluhu 2 zl 20 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Gybala za g[runt] 4 zl.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato od Matěje Gybala za grunt 3 zl. Ty jsou dány do statku Jana Vděka za dluh za obilí.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Matěje Gybala za grunt přijato 4 zl. Ty jsou dány do statku Jana Vděka za dluh za obilí.
Leta 1617 za fojta Martina Kašparového od Matěje Gybala za grunt přijatých peněz 4 zl. Ty sou dány do statku Jana Vděka za dluh za obilí ostatních na doplacení toho dluhu 10 gr a na sirotky zanecháno 3 zl 20 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Urbana Ambrového za grunt přijato peněz ročních 4 zl.