Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 S[irotci] n[ebožtíka] Jury Plachého

f 340a

Jest těch sirotkův 3, Anna, Zuzanna, Martin a Barbora mateř jejich vlastní čtvrtá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunth 21, kterýž jest prodán za 24 zl.
Kus roli za humny slově zahrada za 28 zl.
Půl achtele vinohradu v Kuní hoře, na něm zaplace[no]
40 zl. Na tom vinohradě zaplaceného bylo 50 zl, ale spustili na něm všickni společně i jednomyslně 10 zl, aby snáze dělán mohl býti.
Summa statku za 92 zl.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému po 23 zl.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Barbora matka přijala kus roli za 28 zl.
Z toho sobě sráží dílu svého 23 zl, zůstává doplatiti 5 zl.

Martin přijal vinohrad v Kuní hoře, na něm zaplaceného bylo 50 zl, z toho upustili ut supra a tak ujímá na něm toliko
40 zl, placením po 2 zl.
Srazíc sobě dílu svého 23 zl, zůstane dopláceti na posledních penězích 17 zl.

Zuzanně odveden grunt ve 24 zl.
Dostane se mu doplatiti 1 zl.

Anně mají vyplniti z grunthu, z vinohradu a z roli summu její 23 zl.

Příjem a vydání:
f 340b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Barbora, matka těch sirotků, položila za zahradu Anně dceři své 1 zl. Ten přijal Pavel Polešáků na místě Anny manž[elky].
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Martina Plachého na místě Barbory mateře jeho za tu zahradu přij[ato] 1 zl. Ten přijal Pavel Polešáků.