Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Páníčka

f 341a

Zůstalo po ně[m] sirotek jeden, totiž Jíra a Alžběta, manželka po témž Janovi zůstalá, druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 86 zaplaceného 8 zl.
Na vinohradě v hoře Žádnici nachází se zaplaceného 30 zl.
Na vinohradě v hoře Dobré zaplaceného 30 zl.
Dobytka hovězího 5 kusů podle šacování za 24 zl.
Dobytka svinského 3 kusy, ty sou šacované za 2 zl 15 gr.
Vína utěženého leta 1616 5 věder za 7 zl.
Summa všeho svrchu psaného statku zůstalo 101 zl 15 gr. Dělíc to na 2 díly, dostane se každému po 50 zl 22 ½ gr.

Alžběta, matka toho sirotka, všecken ten statek ujala, srazíc sobě dílu svého 50 zl 22 ½ gr.
Dostane se jí dopláceti sirotku tomu 50 zl 22 ½ gr, platiti má za statek převzatý po 3 zl, za podsedek vše počna leta 1618 po 1 zl.

Příjem a vydání:
Leta 1618 Václav Galáč vzav Alžbětu vdovu po Janovi Páníčkovi položil za grunt 1 zl. Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Jana Švirgy.
Více položil týž Vácslav za statek těm sirotkům 2 zl.