Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 S[irotci] n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada

f 256a

K tomu statku jest sirotek jeden, Martin.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na gruntě 64 Jíry Křižanového předních peněz 38 zl, placením od letha 1608 po 2 zl.
Dluhu přebraného od Pinkusky Židovky z gruntu letha 1604 4 zl. Summa 42 zl.

Z toho statku dluhu zaplatiti se má toto:
Abrahamovi, Izáka Lysého synu dluhu 31 zl 6 gr. Na to přijal pětítku vína v 13 zl.
A tak mimo ten dluh zuostává statku Martinovi sirotku náležitého 10 zl 24 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Křižanového za grunt 1 zl. Ten přijal Martin na díl svůj.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Křižanova za grunth 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Křižanového za g[runt] 2 zl. Přijal je Abraham Izák Lysý Žid na dluh svůj.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry Křižanového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Abraham Izák Lysý na dluh. Ostatek dluhu ukázáno jemu k vyzdvižení na gruntě 64 Jana Martinového.