Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 S[irotci] n[ebožtíka] Eliáše Vachového

f 258a

K tomu statku jsou tito nápadníci: Ondra, Pavel, Kateřina a Martin, dítky neb[ožtíka] Jana Vachového.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 21 Matěje Těšínského náleží předních peněz 49 zl, placením od letha 1608 po 3 zl.
Na vinohradě v Beraní hoře, který jest prodán Martinovi Masaři jinak Malenovskýmu do Strážnice, zuostává se 78 zl.
Roli v Žirůvkách ve 40 zl.
Roubanice pod Hájem ve 5 zl.
Roubanice v Žadovcích ve 1 zl.
Roubanice na Kotrčce ve 4 zl.
Roubanice pod Bečínem nad Drahama ve 10 zl.
Roubanice v Žadovci ta se v ceně nepokládá, neb sotva stojí za ten činž, co se z ní dává.
Summa statku 187 zl.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 46 zl 22 ½ gr.

Toto jeden každý na svuoj díl přijímá:
Ondra polovici roli v Žirůvkách ve 20 zl.
Roubanici v Žadovci ve 1 zl. Summa 21 zl.
Zuostává se jemu dodati 25 zl 22 ½ gr.

Pavel přijal roubanici na Kotrčce ve 4 zl.
Roubanici nad Drahami ve 10 zl. Summa 14 zl.
Zuostává se jemu ještě dodati 32 zl 22 ½ gr.
f 258b
Kateřina přijala půl roli v Žirůvkách ve 20 zl.
Zuostává se jí dodati 26 zl 22 ½ gr.

Martin přijal na svuoj díl roubanici pod Hájem ve 5 zl.
Zuostává se jemu dodati 41 zl 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Těšínského za grunth 2 zl. Z těch 2 zl každému sirotku dáno na díl jeho po 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato od Jíry Křižanového za grunt 3 zl. Z toho vydáno Ondrovi 1 zl, Pavlovi 1 zl a Kateřině 1 zl.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Křižanového za grunt přijato 3 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl, Pavlovi 1 zl a Kateřině 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Křižanového přijato za grunt 3 zl. Vydáno jakž nahoře.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry Křižanového za grunt přijato peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydané na díly podle svrchu psaného rozepsání.