Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Podhorského

f 342a

Zůstalo po něm sirotků 4, Mikuláš, Kateřina, Vácslav a Lukáš a Zuzanna manželka jeho pátá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 60 nevystavený, koňského 3, svinského 2 a nářadí, což tak zůstalo, to všecko šacováno za 40 zl.
Na vinohradě v Dobré hoře našlo se zaplaceného 69 zl.
Summa statku svrchu psaného jest 109 zl.
To dělíc na 5 dílů, dostane se každému po 21 zl 24 gr.

Mimo ten svrchu psaný statek zůstala kráva jedna, ta jest zanechána mateři těch sirotků Zuzanně na ten spůsob, aby túž krávu Kateřině sirotku do zrostu dochovala a při odvedení té krávy aby jí tele jedno dáti povinna byla. Sirotky pak aby chovala a jako matka opatrovala.
Mikuláš ujal ten grunt, koňského tré, svinského dvé a co při tom jiného nářadí bylo v summě 40 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 21 zl 24 gr, dostane se jemu sirotkům a [ma]teři doplati[ti] 18 zl 6 gr. Platiti má počna leta 1619 při posudcích po 2 zl.

Jiná spravedlnost náleží těm s[irotkům] na vinohradě v Dobré hoře.