Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 S[irotci] n[ebožky] Barbory po Jiříkovi Valném

f 243

Zůstalo po též Barboře vdově sirotků dvé, Mikuláš a Martin.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 7 v Kněždubě vyplaceného nachází se 2 zl.
V Veliké Vrbce na gruntě 6 nachází se jim náležitého 42 zl
22 gr.
Na vinohradě v hoře Veselé, který drží Martin Horňanský
10 zl.
Svinského 2, kteréž sou šacované za 1 zl.
Šatů ložných pernatých 2 kusy, peřinka a polštář za 20 gr.
Cícha konopná na pecinu a plachta na lože za 25 gr.
Trečafy 2, bečice 2 věderní, přeslice točitá 1, skříně 1, kožich beraní 1, to všecko šacováno za 1 zl 7 ½ gr.
Vína rostlého leta 1618 1 ½ vědra, to jest prodáno za 3 zl.
Kráva 1, ta se sirotkům zanechává a ujec má jí do zrostu sirotčího užívati a od ní jedno tele přisaditi a potom těm sirotkům s krávou odvésti.
Summa statku všeho nahoře psaného za 60 zl 14 gr 3 ½ den.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Při pohřebu n[ebožky] Barbory za truhlu do hrobu 9 gr
5 den, hrobařům 4 gr, rektorovi od provázení 4 gr, činí 17 gr 5 den.
Mandě Slavěčínské za 1 ½ m[ěřici] rži po 24 gr dluhu 1 zl
6 gr.
Martina Mrkvy manželce od vážky dluhu 10 gr.
Páníčkové za chléb dluhu zůstalo 1 gr 5 den.
Summa dluhů 2 zl 5 gr 3 den.
Zůstává statku po zaplacení dluhův 58 zl 9 gr ½ den. Dělíc to na 2 díly, dostane se každému na díl jeho z toho zůstalého statku po 29 zl 5 gr.

Jíra Ďatlů, ujec těch sirotků, přijal kromě té krávy 2 sviní, peřinu, polštář, cíchu, plachtu, kožich a jiné nářadí z ceny napřed za 3 zl 22 ½ gr, vína 1 ½ v[ědra] za 3 zl, činí toho 6 zl 22 ½ gr.
Z toho zaplatil dluhů napřed poznamenaných 2 zl 5 gr 3 den, zůstává se doplatiti těm sirotkům 4 zl 17 gr ½ den.

Příjem a vydání:
[Leta] 1618 od Jíry Ďatlového za svršky a víno přijato 3 zl 22 ½ gr.
Jírovi Ďatlovému na chování sirotků dáno 1 zl 17 gr ½ den.
Zůstává ještě za ty svršky doplatiti 3 zl.