Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Mlynářova

f 260a

K tomu statku jest sirotků 3, Zuzanna, Kateřina, Anna a Johanna macocha jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 49 Mikuláše Němčanského náleží 50 zl, placením od letha 1608 po 3 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v Gruntech podle Václava Malíka zaplacený za 15 zl.
Druhý čtvrt achtele vinoh[radu] podle Václava Michalového zaplacený za 15 zl.
Roubanice 2 na Kotrčce zaplacené za 15 zl.
Summa statku 95 zl.
Z toho se zaplatiti má dluhu Bartholomějovi Šlechtovi 2 zl.
Zuostává čistého statku 93 zl. Dělíc tu summu na 4 díly, přijde na každého po 23 zl 7 ½ gr.

Jíra Vaňků na díl Kateřiny, manželky své, přijal dvě roubanice na Kotrčce v 15 zl. Zuostává se jemu dodati 8 zl 7 ½ gr.

Martin Sovka na díl Zuzanny manželky své přijal čtvrt achtele vinohradu v Gruntech podle Václava Malíka v 15 zl. Zuostává se jemu dodati 8 zl 7 ½ gr.

Johanka macecha přijala druhého čtvrt achtele vinoh[radu] v Gruntech podle Václava Michalového v 15 zl. Zuostává se jí dodati 8 zl 7 ½ gr.

Anně díl její zouplna zuostává, totiž 23 zl 7 ½ gr.

NB. Po rozdílu statku našlo se těmto sirotkům i z macechou jejich spravedlnosti na gruntě 65 zl.
f 260b
Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše Němčanského za grunt 2 zl. Ty sou vydány Bartholomějovi Šlechtovi za dluh jeho.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše Němčanského za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Vaňkovému 15 gr, Martinovi Sovkovi 15 gr, Johance matcoše dáno 15 gr, z dílu Anniného dáno ouřadu a písaři 11 gr 5 ½ den.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Mikuláše Němčanského za g[runt] 3 zl. Z toho vzal Jíra Vaňků 22 ½ gr, Martin Staňků[!] 22 ½ gr, Johanka macocha 22 ½ gr a do truhlice na sirotka vloženo 22 ½ gr.
Jíra Vaňků a Martin Sovků, což se každému dílu jeho dovzíti po 6 zl 12 zl dostalo, ty prodali Mikulášovi Němčanskýmu za hotové 2 zl 12 gr. A tak oni tu nic nemají.

Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Mikuláše Němčanského za grunt 1 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Mikuláše Němčanskýho za g[runt] 1 zl 15 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše Němčanskýho za g[runt] 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše Němčanského za g[runt] 1 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Nezdenského za grunt 1 zl 15 gr.
Od Matěje Liboměřskýho za grunt přijato 1 zl.
Vydáno Johance Pěkníkové na díl její z těch peněz 1 zl 15 gr.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Nezdenský položil za grunt peněz 1 zl 15 gr.
Od Matěje Manšvice na místě Matěje Liboměřského přijato peněz ročních za grunt 1 zl. Ty sou vydány Johance na díl její.
f 261a
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Nezdenského za grunt položených přijato 1 zl 15 gr.
Od Matěje Manšvice za grunt peněz přijato 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry Nezdenského za grunt peněz položených přijato 1 zl 15 gr.
Od Matěje Manšvice za grunt též přijato peněz ročních 1 zl.
Johance macoše vydáno ostatních na díl její 2 zl 7 ½ gr. A tak táž Johanka tu nic více nemá.