Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

108 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Rezkového

f 161a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Zuzanna a Kateřina mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 43 což zaplaceného bylo, vše škodovati musili.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplaceného v 60 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený v 40 zl.
Roubanice krajina v Střešňovci zaplacená ve 4 zl.
Roubanice druhá v Střešňovci zaplacená ve 5 zl.
Zelnice v Střešňovci ve 3 zl.
Zelnice druhá v Střešňovci 2 zl.
Štěpnička pod Drahami ve 4 zl.
Roubanice v Kotrčce ve 3 zl.
Vína 15 věder v summě 18 zl.
Summa statku 139 zl.
Z toho se má zaplatiti dluhův toto:
Oráčům 18 gr.
Malušce 10 gr.
Šimkovi 5 gr.
P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 2 zl.
Janovi Pernikářovi 1 zl 15 gr.
Zasedělých peněz za grunt 8 zl.
Summa 12 zl 18 gr.
Zůstává čistého statku po splacení dluhův 126 zl 12 gr. To dělíc na 3 díly, přijde na každý po 42 zl 4 gr.
f 262b
Kateřina mateř přijala na díl svůj:
Vinohrad v Beraní hoře ve 40 zl.
Roubanici krajina v Střešňovci ve 4 zl.
Zelnici v Střešňovci 3 zl.
Zelnici druhou v Střešňovci ve 2 zl.
Štěpnici pod Drahami ve 4 zl.
Roubanici na Kotrčce ve 3 zl.
Summa, což Kateřina na díl svůj přijala 61 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 42 zl 4 gr. Zůstává dopláceti sirotkům 18 zl 26 gr, placením od letha 1612 po
2 zl.

Půl achtele vinohradu zanechává se, který jest v Husí hoře, na Jana a Zuzannu v 60 zl. Zůstává se jim na doplnění dílu jejich dodati 24 zl 8 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato za poloufodří vína prodaného 18 zl.
Z toho zaplaceno dluhův, jakž nahoře psáno, v summě 12 zl 10 gr.
Od rozdílu statku dáno písaři z dílů sirotčích 8 gr.

Blažkovi Krčmovi, otčímovi jejich, půjčeno peněz hotových z toho statku 5 zl.
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Blažka Krčmy za statek 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Blažka Krčmy za statek 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového od Blažka Krčmy přijato za statek 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Blažka Krčmy za statek přijato peněz 2 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Blažka Krčmy za statek za rok 1617 2 zl.
Více položil za rok 1618 za statek svrchu psaný 2 zl.
Vydáno Janovi sirotku od učení školního 1 zl.