Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Narkovýho

f 265a

K tomu statku jest sirotek 1, Jíra a Johanka mateř jeho druhá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v hoře Šumědi prodaném Jírovi Kobelářovi zaplaceným 25 zl.
Dělíc to na 2 díly, přijde na každý 12 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Kobeláře za vinohrad v Šumědi závdanku i s lonskými penězi 5 zl. Ty sou dány Johance na díl její.
Po rozdílu statku našlo se dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Peterky 4 zl. Ten dluh má se těm siro[tkům] zaplatiti.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Kobeláře za vinohrad 1 zl. Vydán jest do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky na dluh.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Kobeláře za vinohrad 2 zl. Dány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky na dluh ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Kobeláře za vinohrad 2 zl. Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky ostatek dluhu 1 zl a Johance 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Kobeláře za vinohrad v Šumědi 1 zl 15 gr. Ty jsou vydány Johance na díl její.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Kobeláře přijato za vinohrad v Šumědi 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Margety na místě Jíry Kabeláře, manželky jeho, za vinohrad v Šumědi do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kabeláře 2 zl.