Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Lahvičky

f 346a

Zůstalo po něm sirotků 2, Kateřina, Anna a Zuzana mateř jejich třetí.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 66 zaplaceného nachází se 5 zl.
Kus roli v nových roubanicích za 6 zl.
Vinohradu půl achtele v Dobré hoře zaplacený.
Kráva jedna šacovaná za 4 zl.
Summa [15 zl]. Dělíc to na 3 díly, dostane se každému po [5 zl].

Zuzaně, mateř těch sirotků, ten všecek statek ujala, srazíc sobě dílu svého [5 zl], dostane se jí doplatiti [10 zl].

Příjem a vydání:
Závdanku od Mikuláše Kovářového za grunt 5 zl. Zůstávají za ouřadem.