Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Bartoše Špaty ševce

f 101a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 69 nadepsaný Bartoš Špata koupil zen grunth od Jiříka Provazníka za 110 zl. Na tu summu závdanku a peněz purgkrechtních i s tím, což od Provazníka skoupil, až do letha [15]93 vyplnil 36 zl a leta 1594 Šerému Židovi zadržel 6 zl. A tak mimo ty zadržalé od leta [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 zl dopláceti zůstává 68 zl. Kterážto summa komuž by náležeti měla, věděti se nemůže. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Martin Štoček a Jíra Tichý S R S N.
Jakož jest napřed položeno, že se o tom neví, komuž by těch 68 zl náleželo, i vyhledalo se, že ta summa náleží sirot[kům] nebožtíka Martina Kršáka ševce všech těch 68 zl. Kteráž se jim, jakž vejše dotčeno, po 6 zl vyplniti pořadně má.
f 101b
Letha [15]94 přijal Šerej Žid od Bartoše Špaty za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Bartoš Špata za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Bartoš Špata za grunth 6 zl.
Leta [15]97 položil Bartoš Špata za grunt svůj 6 zl.
Leta [15]98 a [15]99 za plesníka Jíry Čechového položil Bartoš Špata za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 12 zl. Z toho přijal Matyáš Prahenus purgkmistr na s[irotky] ut s[upr]a 6 zl a Tomáš Graus purgkmistr 6 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Bartoš Špata položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 6 zl. Ty přijal Martin Rožumberský, purgkmistr strážnický, na rathauz.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Bartoš Špata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz
3 zl.
Letha 1602 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Bartoš Špata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka dvojích peněz na rathauz 6 zl.

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky Bartoš Špata prodal podsedek ut s[upr]a Matějovi Dubovi koželuhovi za summu
130 zl. Závdanku jemu dal 20 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Lazebník, Kliment Kloboučník, Jiřík Medlochů S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Matěj Dub koželuha za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 6 zl.
f 102a
Jakož náleželo Bartošovi Špatovi peněz vyplacených na tomto podsedku summy 87 zl, takové peníze prodal Matějovi Dubovi za hotové 32 zl. A tak Bartoš Špata na tom podsedku nic nemá.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta Matěj Dub koželuh prodal podsedek ut s[upr]a Blažejovi Sedláři za summu 100 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ráček, Pavel Nejezchlebů, Jan Fitoule S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martiana Kršáka ostatních 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Duba koželuha 95 zl, placením po 6 zl.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselského Blažej Sedlář prodal podsedek nahoře psaný Janovi Kloboučníkovi za summu
200 zl. Závdanku jemu dal 40 zl, ostatek platiti má od letha svrchu psaného po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thobiáš Stloup, Eliáš Telčar, Martin Rotkircher, Jakub Adam S.R.S.A N.
Letha a za plesníka ut s[upr]a Jan Kloboučník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka 4 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského položil Jan Kloboučník za grunt dvojích peněz lonských a letoších Blažejovi Sedláři na vejdělek jeho 4 zl.
Letha 1610 za plesníka Václava Koudelky položil Jan Kloboučník za gr[unt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz 6 zl a Blažej Sedlář přijal na vejdělek svůj 2 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Jan Kloboučník za grunt 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz 6 zl a Blažej Sedlář přijal na vejdělek svůj 2 zl.
f 102b
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky prodal Jan Kloboučník grunt svůj Abrahamovi a Jakubovi a Michalovi Židům, Izáka starýho kněze synům, za summu 200 zl. Závdanku jemu dali 45 zl a což zaplaceného měl týž Jan Kloboučník 19 zl, ty zase těmž Židům pustil, ostatek platiti mají od letha 1612 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za placení a opravu, povinnosti JM Pánu Abraham Žid, bratr Jakubů, Lazar krejčí S.R.S.N.
A když koliv ten podsedek na prodaj bude, aby žádnému mimo křesťana prodán nebyl.
Téhož letha a za plesníka Václava Koudelky položili Židé svrchu psaní za grunt 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kršáka na rathauz 6 zl a Blažej Sedlář přijal na vejdělek svůj 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Abraham Izáků syn za g[runt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba na rathauz 6 zl a Blažejovi Sedlářovi vydělaných 2 zl.

Leta 1614 za plesníka Floriána Fitule Abraham syn Izáků položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z to[ho] dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba na rathauz 6 zl a Blažejovi Sedláři vydáno 2 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Abraham syn Izáků položil za grunt peněz ročních 8 zl. Dáno z nich na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba 6 zl a Blažejovi Sedláři 2 zl.
Letha 1616 za plesníka Floriána Fitule Abraham syn Izáka položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho dáno na sirotky Matěje Duba 6 zl a Blažej Sedlář přijal 2 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Abraham syn Izáka kněze položil za grunt peněz ročních 8 zl. Z toho vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba do města 6 zl a Blažejovi Sedlářovi odvedeno 2 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Abraham syn Izáka kněze židovského položil za gr[unt] 8 zl. Z toho vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duba do města 6 zl a Blažejovi Sedláři vydáno 2 zl.

[další zápisy chybí]