Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Jana Kladivy

f 93

Letha 1593 Jan vejš psaný koupil grunth svůj s půl lánem roli od Jana Miláčka za 110 zl, platiti jej má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl 10 gr, na tu summu sobě Jan Kladiva sráží 8 zl 20 gr, kteréž jemu Jan Miláčků majíce na tom gruntě zaplacené pustil.
A tak ještě dopláceti zůstává od letha vejš psaného [15]94 Janovi Švirgovi 78 zl 10 gr. Ty pokládati jemu má, jakž vejš dotčeno jest.
Item Václavovi Majůvkovi též náleží na tom gruntě 23 zl. Ty jemu jíti mají, když Jan Švirga svou sumu nahoře psanou vyzdvihne, též po 3 zl 10 gr.
Těch 23 zl, kteréž Václavovi Majůvkovi náležely, ty j[es]t tenž Václav Majůvka Janovi Švirgovi letha [15]94 ve středu po první neděli postní prodal, za kderéž jemu 2 zl a měřici rži dal.
f 93
Letha [15]94 Jan napřed psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Švirgovi 3 zl 10 gr.

Letha [15]95 Jan Kladiva napřed psaný prodal grunth svůj z půl lánem roli i jiný[m] k tomu přislušenstvím Macekovi Vejšovskému za 98 zl. Závdanku položil Janovi Janákovi 3 zl a od letha 96 pokládati má pořadně při Vánocích po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Sedalů, Mikoláš Bravenec, Bartoň Režný, Blažek Sirotů, Pecha Žaloudů, Jakub Soval S.R.S.
Letha [15]96 položil Jan Kladivo za grunt svůj Janákovi 3 zl.
Leta 1597 položil Macek Vejšovský za grunt svůj Janovi Janákovi 3 zl.
Leta [15]98 položil Macek Vejšovský za grunt svůj Janákovi
3 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Macek Vejšovský za grunt svůj Janákovi 3 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového prodán grunt svrchu psaný Vaňkovi Slovákovému za summu 101 zl. Závdanku dal 3 zl, a jakož Mackovi Výšovskému 15 zl zaplacených peněz náleželo, ty peníze jsou puštěny a tak tu Macek Výšovský nic nemá, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík Buchta, Jan Trávníček, Bartoň Režný
S.R.S.A N.
f 94
Letha 1600 za fojta Jakuba ut s[upr]a položil Vaněk Slováků za g[runt] Janovi Janákovi 3 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Vaněk Slováků za grunt Janovi Janákovi 3 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Vaněk Slováků za grunt Janovi Janákovi 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Vaněk Slováků za g[runt] Janovi Janákovi 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Vaněk Slováků za g[runt] Janovi Janákovi 3 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Martin Slováků na místě n[ebožtíka] otce svého za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Martin Slováků na místě n[ebožtíka] otce svého za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 2 zl.
Letha 1611 za fojta [Jana] Šímy položil Martin Slováků na místě neb[ožtíka] otce svého za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Martin Slováků na místě neb[ožtíka] otce svého za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 2 zl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Martin Slováků prodal grunt svůj s půl lánem roli, z jednou klisnou, půl vozem, pluhem i železy Matějovi Stratichlebovi za summu 62 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Košulka, Jíra Podhorský SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj Stratichleba na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy za g[runt]
2 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového položil Matěj Stratichleba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy
2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Matěj Stratichleb položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 2 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka po smrti Matěje Stratichleba fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli Jakubovi Bučkovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti má od leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Rohatec[ký], Jan Bánov[ský] SRSN. Ročních peněz leta 1616 nepoložil, protože pojal grunt i roli pustou.

f 84
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového (nad tím nadepsáno Pavla Drašťového) Jakub Buček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 2 zl.
Letha svrchu psaného Jakub Buček prodal ten grunt Matoušovi Hříbkovi za summu 88 zl. Závdanku mu dal 8 zl, plati[ti] má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Krahulík a Václav Zapletal SRSAN.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Václavovi Hudcovému za summu 12 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších Martin Liška a Václav Miroš S.R.S.A N.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Václav Hudcův položil peněz ročních jeden zlatý mor[avský]. Zůstávají za úřadem, jsou vydány Janovi Ondráčkovi.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Václav Hudec položil ročních peněz 1 zl. Ty přijal Jan Ondračka nápadník.
Letha 1648 za fojta Martina Lišky Václav Hudec položil ročních peněz totiž 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.