Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 Sirotci Jíry Petráše

f 269a

K tomu statku jest sirotek jeden, Václav.
Našlo se jemu spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Gruntích zaplaceného, který drží Jan Spurný, 60 zl.
Rúbanice jedna v Sklenářích zaplacená za 1 zl.
Rúbanice druhá slove mezi Drahami zaplacená za 1 zl.
Štěpnička nad Drahami zaplacená za 5 zl.
Na gruntě 19 náleží těm sirotkům 25 zl.
Summa toho všeho statku činí 92 zl.
Ten všecken statek drží a užívá Jan Spurný, ujec tohoto sirotka, a má za užitky podle uznání každý rok platiti.

Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového položil Jan Spurný za užitky z statku svrchu psaného 2 zl.
Leta 1617 za fojta Martina Kašparového poněvadž ten Václav sirotek umřel, ta pozůstalost všecka jest právem na rathouze města Strážnice přisouzena přípovědníkům Zábrodským z Šumic a Janovi Spurnému z Radějova, tu sobě mají vyzdvihovati.
Na gruntě 19 což těm Zábrodským náleželo 12 zl 15 gr, to sou prodali Balcarovi Bernartovi za 1 zl 20 gr.
Vinohrad ten v Gruntích koupili fojt a starší radějovští na obec radějovskou za summu 80 zl. Závdanku dali nápadníkům
6 zl, platiti mají po 6 zl.
Ouřad a starší radějovští skoupili všecken díl těch Záblatských[!], což na tom vinohradě měli za 9 zl 7 ½ gr. A tak ti Zábrodští tu nic nemají než sám Jan Spurný. A tak jej platiti mají ročně toliko po 3 zl.
Téhož leta Janovi Spurnému za oužitek dáno peněz hotových 3 zl.
A Jan Spurný což měl ještě dílu svého na tom vinohradě 34 zl, ty jest prodal fojtu a starším radějovským za 8 zl.
A tak na tom vinohradě Jan Spurný ani žádný jiný nic nemá a starší radějovští mají ten vinohrad zaplacený.

[Přivázán volný list s dopisem]

Panu fojtu a starším radějovským cedule k dodání.
Pane fojte a starší radějovští, vinšujeme vám od Pána Boha dobrý a šťastný večer.
Oznamujeme vám, že mezi Janem Zpurným a jinými přípovědníky na pozůstalost neboštíka Vácslava, syna Jíry Petrášového, dnešního dne vejpověď se stala, a to taková, že ta všecka pozůstalost rovným dílem na dvě strany mezi přípovědníky k rozdělení přisouzena jest. Díl jeden přípovědníkům společně Zábrodským, díl druhý Janovi Zpurnýmu samému z Radějova. Protož budete se věděti čím spraviti a kterak tou pozůstalost mezi ty přípovědníky rozděliti.
S tím ochrana Pána Boha našeho rač s námi všemi býti.
Act[um] v městě Strážnici v středu před památkou s[vatéh]o Jana Křtitele Božího letha 1617.
Purgmistr a radda města Strážnice.