Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Lišky

f 347a

Zůstal po něm 1 Jan a Anna macocha jeho druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 83 zaplacený za 100 zl.
Achtel vinoh[radu] v hoře Veselé zaplacený za 100 zl.
Zahrada horní orací při lávce ležící za 30 zl.
Druhá zahrada orací Průleze u chodníka ležící za 10 zl.

Z toho napřed psaného statku podle poručenství téhož nebo[žtíka] Jana Lišky to každý na díl svůj přijímá:
Anna macocha podli téhož poručenství přijímá grunt zaplacený.
Více přijímá půl achtele vinohradu v hoře Veselé hornější stranu.
Též ona přijímá roli půl zahrady Průleze u chodníka ležící.

Janovi sirotku podle téhož poručenství toto se zanechává:
Půl achtele vinohradu v hoře Veselé dolejší stranu.
Zahrada horní orací při lávce ležící.
Více tomuto sirotku náležeti bude polovice obilí, co se jeho z těch svrchu psaných dvou zahrad v nový vezme.

A jakož ještě polovice zahrady Průleze u chodníka ležící zůstává, ta jest podle téhož svrchu psaného poručenství Jírovi Liškovi, bratru neboštíkovému odvedena.