Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

111 Grunth Izáka masaře, zetě Daniele krejčířového.

f 397a

(Letha) 1595 ten nahoře psaný grunth má Izák masař platiti obci městské, kteréž na něm koupili v sumě 94 zl, kteréžto 94 zl platiti má od letha 96 při Vánocích pořadně po 6 zl. Ta všecka summa na obec náleží. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Izrahel kněz Žid, Fejtl krejčí, David strejc Holomků, Izák Polák S R S N.
Letha 96 položil Izák masař obci městské 6 zl.
Letha 97 položil Izák masař obci městské purgkrechtních 6 zl.
Leta 1598 položil Izák masař obci městské peněz purgkrechtních 6 zl. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta 99 položil Izák masař za grunt peněz skoupených obci městské za purgmistra Tomáše Grausa 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Izák masař položil za grunt obci městské peněz purkrechtních 6 zl.
f 397b
Leta 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Izák masař položil za grunt svůj obci městské 4 zl.

Letha 1602 za purg(mistra) Pavla Hulínského Izák masař prodal grunt ut s(upr)a Samuelovi Bzeneckýmu za sumu 90 zl. Závdanku jemu dal hotových 30 zl a zaplatiti má týž Samuel obci městské 50 zl, placením od letha ut s(upr)a po 6 zl. A Izák masař naposledy také má obci vyplniti 10 zl, placením tolikéž po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za Samuele Viktorin knězů syn, Alexandr, Wolf kramář, Lev Eliščin zeť S.R.S.A N.
Letha a za purg(mistra) ut s(upr)a položil Samuel Bzenecký za grunt ut s(upr)a obci městské 3 zl.

Rukojmě za Izáka masaře za vyplnění těch 10 zl posledních obci Hiršl Žid, Chaska Žid S.R.S.A N.
Učinil smlouvu tenž Izák masař s purgmistrem a pány strany těch 10 zl, kteréž naposledy zaplatiti měl, a to takovou, že takových 10 zl pokládati má počnouc od letha 1603 každého roku po 1 zl až do vyplnění těch 10 zl.

Letha 1603 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Samuel Bzenecký za g(runt) obci městské 5 zl.
Letha 1604 za purg(mistra) Martina Rožumberského položil Samuel Bzenecký za g(runt) obci městské 6 zl.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Samuel Bzenecký položil za grunt svůj obci městské 3 zl.
Letha 1614 za purgk(mistra) ut s(upr)a Samuel Bzenecký položil obci městské za grunt 3 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Samuel Bzenecký položil za grunt svůj obci městské stráž(nické) 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Samuel Bzenecký Žid položil za grunt obci městské 3 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Samuel Bzenecký položil za grunt svůj na obec městskou 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Samuel Bzenecký položil za gr(unt) na obec městskou 6 zl.

Pusté