Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

111 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Šimunce

f 348a

Zůstal sirotek jeden Václav a Zuzanna macocha jeho druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 73 z půl lánem roli zaplacený pustý.
Zahrada orací činžová za humny zaplacená za 20 zl.
Zahrada orací při Lazích zaplacená za 15 zl.
Zahrada orací Velká při roubanicích u chodníka ležící zaplacená za 30 zl.
Zahrada orací při Mlejnkovské ležící zaplacená za 10 zl.
Více půl zahrady orací u uličky za 11 zl 15 gr.
Čtvrt achtele vinohr[adu] v hoře Fryzácích zaplacený za
20 zl. Ten jest prodán Janovi Juroňkových bez závdanku.
Půl achtele vinoh[radu] v Kuní hoře, kterýž jest prodán Jakubovi Bučkovi za 46 zl 15 gr. Platiti má ročně po 2 zl.
Více půl achtele vinoh[radu] v týž hoře, který jest prodán Michalovi Havlovému za 46 zl 15 gr. Platiti má za něj ročně po 2 zl.
Dluhu na Martinovi Křenkovi za druhou polovic zahrady u uličky 1 zl 15 gr.
Summa všeho statku činí 201 zl. To dělíc na dva díly, přijde na každý po 100 zl 15 gr.
A mimo to také jest nětco obilí tvrdého na zimu zaseto, z kteréhož když se oužitek v nový vezme, z toho se dluhové, najdou-li se jací, mají zaplatiti a ostatek do truhlice sirotčí k rozdílu složiti.
f 348b
Zuzanna macocha přijímá na díl svůj:
Roli zahradu orací za humny za 20 zl.
Půl zahrady orací u uličky za 11 zl 15 gr.
Roli zahradu orací při Mlejnkovské za 10 zl.
Dluhu na Martinovi Křenkovi 12 zl 15 gr.
Summa, což Zuzanna na díl svůj přijímá, činí 43 zl a tak se jí doplatiti má na díl její 57 zl 15 gr.

Václavovi sirotku to se zanechává:
Roli zahrada orací při roubanicích u chodníka ležící za
30 zl.
Roli zahrada při Lazích za 15 zl.
Summa, což se Václavovi sirotku na díl jeho zanechává, 45 zl a tak se jemu doplatiti má 55 zl 15 gr.
Summa, což se oběma, macoše i sirotku, doplatiti má, činí 113 zl.
Ty se jim takto nacházejí:
Na čtvrti achtele vinohradu v hoře Fryzácích 20 zl.
Na půl achteli vinohradu Jakuba Bučka v Kuní hoře 46 zl
15 gr.
Na druhém půl achteli vinoh[radu] Michala Havlového v týž hoře 46 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1627 za fojta Martina Kulíška od Jana Jaroňkových přijato na Fryzák dvojích peněz 3 zl. Ty jsou vydané Zuzanně macoše.
f 349a
Leta Páně 1638 za fojta Jana Synkového Martin Záchvěj položil za čtvrt achtele vinohradu v hoře Fryzáku 5 zl, který přijal Jíra Sopoušek na díl svůj.