Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

112 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Malíka

f 272a

K tomu statku jest sirotkův 3, Anna, Zuzanna a mateř jejich Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na 34 gruntě totiž půl podsedku zaplaceném 20 zl.
Na čtvrti achtele vinohradu v Gruntích zaplaceném 40 zl.
Na druhém vinohradu čtvrt achtele v Husí hoře 10 zl.
Summa statku za 70 zl.
Dělíc tu summu na 3 díly, dostane se každému po 23 zl
10 gr.
Více zůstalo vína 5 v[ěder], z toho sou dluhové splaceni.

Kateřina přijala vinohrad v Gruntích ve 40 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 23 zl 10 gr. Dostane se jí dopláceti sirotkům 16 zl 20 gr.

Anna přijala vinohrad v Husí hoře a na něm zapalaceného 10 zl. Srazíc těch 10 zl, dostane se jí doplatiti od macochy 13 zl 10 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1615 od Jana Štípského přijato za grunt závdanku
2 zl. Z toho propůjčeno Kateřině mateři do užitku vinného
1 zl.
Anně vydán též 1 zl.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Štípského za grunt přijato 2 zl.
Anně na díl její vydány 2 zl.
Od Kateřiny macochy přijato, což jí půjčeno bylo 1 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Štípského přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány na díl Kateřiny.
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Martina Kolářového za vinohrad 2 zl. Ty sou vydané Zuzaně na díl její.
Od Jana Štípského přijato za grunt 2 zl.
f 272b
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Štípského za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně po Zuzaně, kteráž i s mužem svým preč z gruntu ušla.
Od Martina Kolářového za vinohrad v Gruntích 2 zl.