Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

112 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Nejedlýho

f 351a

Jest jich patero, Kateřina, Pavel, Zuzana, Dorota a Martin.

Náleží jim spravedlnosti na těchto věcí:
Na gruntě, na kterýmž Pavel zůstává 10 zl.
Dva voli, za kteréž dáno jest 21 zl 12 gr 6 den.
První vinohrad [ve] Veselej hoře ležící, totiž půl achtele z boudou a presem zaplacený v 50 zl.
Druhý vinohrad achtel [ve] Veselej hoře ležící, tak jak se na něm zaplaceného našlo 47 zl.
Zahrada Křenkovská za 10 zl.
Zahrada za Remšovským humnem za 5 zl.
Kopanice jedna otcovská za 5 zl.
Němcovská kopanice za 3 zl.
Summa statku všeho nahoře rozepsaného
151 zl 12 gr 6 den. Dělíc ten statek na pět dílů, dostane se každému po 30 zl 8 gr 4 den.
f 351b
Kateřina přijímá na díl svůj čtvrt achtele vinohradu [ve] Veselej hoře s půl boudou a presem zaplacený za 25 zl.
Item na vinohradě Veselej hoře ležící vedle Jakuba Ondračky k dobírání, když první nápadníci doberou, vykazuje se jí na poslední peníze 5 zl 8 gr 4 den.

Pavel přijímá na díl svůj:
Grunt podsedek, na kterým zůstává, za 10 zl.
Item zahradu Křenkovskou za 10 zl.
Item dva voly za 21 zl 12 gr 6 den.
Item vinohrad jeden achtel [ve] Veselej hoře ležící, tak co na něm zaplaceného jest v summě 47 zl.
Z toho vinohradu Kateřině mateři své má doplácet 4 zl 8 gr 4 den. Ty jí má pokládati, když přední nápadníci vyberou, jak rejstra horenská kněždubská ukazují.
Summa statku, což na díl svůj přijímá, 88 zl 12 gr 6 den.
f 352a
Z toho na svůj díl poráží 30 zl 8 gr 4 den. A tak povinen dopláceti bude sirotkům 58 zl 4 gr 2 den.
Item po sražení dílu svého 30 zl 8 gr 4 den za voly ještě dopláceti povinen sirotkům bude 11 zl 4 gr 2 den. Ty jim má klásti od leta 1639 za týž voly po 1 zl 15 gr.

Zuzanna přijímá na díl svůj:
Čtvrt achtele vinohradu [ve] Veselej hoře ležící s půl boudou a presem zaplacený za 25 zl.
Item přijímá Němcovskou kopanici ve 3 zl.
Item na vinohradě [ve] Veselej hoře ležící na jednom achteli dobírati má, když přední peníze nápadníci vyberou, totiž 2 zl 8 gr 4 den.

Dorota přijímá na díl svůj:
Kopanici otcovskou ve 5 zl.
Ostatní summy dobírati má na statku Pavla bratra svého, na vinohradě [ve] Veselej hoře ležící posledních peněz 25 zl 8 gr 4 den.
f 352b
Martin na svůj díl přijímá:
Zahradu Remšovskou za 5 zl.
Ostatní summy na statku Pavla bratra svého na poslední peníze, když jinší přední nápadníci vyberou, 25 zl 8 gr 4 den.

Za ten achtel vinohradu [ve] Veselej hoře ležící, když přední peníze nápadníci vyzdvihnou, peníze pokládati povinen bude, tak jakž registra horenská kněždubská ukazují.