Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

113 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šmatláňa

f 353a

K tomu statku jsou sirotci dva, Markéta, Jura a Katařina macocha její třetí.

Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcích níže psaných těchto:
Grunt v počtu 65 rejster purgkrechtních kněždubských z polouláním roli zaplacený v 360 zl.
Půl achtele vinohradu ve Veselé hoře zaplacený v 70 zl.
Achtel vinohradu v hoře Leskovce zaplacený v 70 zl.
Item achtel vinohradu v hoře Leskovce zapla[cený] v 45 zl.
U svodnici v Horních zahradách hrubá orací i Mlynářská zahrada zaplacená v 30 zl.
Očovská zahrada podle Jana Benky v Horních zahradách zaplacená v 8 zl.
Item za humny v zahradách Valkovská a Ondráčkovská zahrada zaplacená v 18 zl.
Louka u rúbanic podle p[ana] Klole zaplacená v 4 zl.
Žita ve dvouch jámách 54 měř[ic] po 45 kr 34 zl.
Rži v pětich jámách 129 měř[ic] po 12 gr 6 den činí 54 zl 25 gr 5 den.
Jeden poloufodr žita 12 měř[ic] po 45 kr 7 zl 21 gr 3 den.
Ječmene v jámě 33 měř[ic] po 27 kr činí 12 zl 9 gr.
Ječmene v bečkách 10 měř[ic] po 27 kr činí 3 zl 25 gr
5 den.
Ovsa 30 měř[ic] v jámě po 18 kr činí 7 zl 21 gr.
Pohanku 4 měřice po 15 gr činí 2 zl.
Prosa 12 měř[ic] po 15 gr 6 zl.
Mouky režný 6 měř[ic] po 36 kr 3 zl 2 gr 4 den.
Pohanskej a prosnej kaši 3 měř[ice] po 1 zl 8 gr 4 den –
3 zl 25 gr 5 den.
Pars 741 zl 2 gr 4 den.
f 353b
Čtyri koně v 48 zl.
Hříbě podle šacunku za 5 zl.
Vína dvě bečky za 51 zl 12 gr 6 den.
Dva voly tažné za 18 zl.
Dva voly domácí za 8 zl 17 gr 2 den.
Item dva menší volky v 6 zl.
Item dvé volčat v 3 zl.
Slanin čtyri polty ve 6 zl 25 gr 3 den.
Konopného plátna 90 loket po 3 gr činí 9 zl.
Item koudelného plátna 60 loket za 4 zl.
Krávy pět po 6 zl 30 zl.
Jalovice tři po 1 zl 15 gr 4 zl 15 gr.
Jedno tele za 19 gr 4 den.
Ovec dvacatero za 15 zl 12 gr.
Svinského dobytka osmero po 1 zl činí 8 zl.
Jeden kovaný a jeden valný vůz 10 zl 17 gr 1 den.

Pluh s železy za 1 zl.
Včely 63 klátů po 45 kr činí 40 zl 21 gr 2 den.
Perných šatů dvě duchny, čtyri polštáře za 12 zl.
Peněz hotových 210 zl 25 gr 5 den.
Obléčko z červeného karmazínu ze třema aksamitovými šňůrkami za 3 zl 12 gr 6 den.
Šatky na hlavu z krajkou a bez krajků 10 za 3 zl.
Fěrtochy 13 po 6 gr 3 den činí 2 zl 19 gr 2 den.
Veliké konopné cíchy 6 po 15 gr činí 3 zl.
Menší konopné cíšky 4 po 6 gr 3 den činí 25 gr 5 den.
Konopných prostěradel 9 po 12 gr 6 den 3 zl 25 gr 5 den.
Tenkých prostěradel 2 po 1 zl 21 gr 3 den činí 3 zl 12 gr
6 den.
Tenkého plátna 5 loket za 1 zl 2 gr 3 den.
Pars (neuvedeno)
f 354a
Rukávce devatery po 7 gr 5 den činí 2 zl 9 gr 3 den.
Damaškové obrusy tři za 2 zl 4 gr 2 den.
Damaškový ručník za 6 gr 3 den.
Koudelného plátna 7 loket za 12 gr.
Pars 519 zl 28 gr 3 den
Summa toho statku ut s[upr]a činí 1261 zl 3 gr.

Více dluhy se tyto nacházejí:
Mikuláš Okánčík z Ostrova zůstal n[ebožtíku] dlužen 6 zl.
Mikuláš Mandových v Roznové Lhotě 3 zl.
Lukáš Šafář v tejž Lhotě 25 gr.
Jakub Mlynář v tejž Lhotě 1 zl 15 gr.
Manda Trubačka v Strážnici mimo to, co náčením odebral[a], zůstala dlužna 2 zl 6 gr 6 den.
Martin Bednář mimo to, co staré náčení pobíjal a se jemu porazilo, 5 gr 5 ½ den.
Lorenca starého manželka 1 zl 16 gr.
Václav Procházka z Tvarožný Lhoty 5 zl 4 gr 2 den.
Sadílek v týž Lhotě jest dlužen 19 gr 2 den.
Mikuláš Makulík za obilí 3 zl.
Matěj Šuvart 25 gr 5 den.
Václav Škamelka za bečku vína 22 zl 8 gr 4 den.
Matula v Malé Vrbce jest dlužen za 1 ½ m[ěřice] obilí po
3 zlm 4 zl 15 gr.
Item tři široký a jeden dukát činí 6 zl 12 gr 6 den.
f 354b
Thobiáš Kryštofův z Radějova 8 zl.
Švec, Šotury starého zeť, kterýž z Tvarožný Lhoty ušel,
3 zl 25 gr 3 den.
Martin Liška, co si dal na chalupu vypsati a nepoložil
1 zl.
Václav Okánčík 6 zl 25 gr 5 den.
Jan Benka 3 zl 25 gr 3 den.
Summa všeho dluhu činí 81 zl 22 gr 3 ½ den.

A summarum všeho statku činí 1342 zl 23 gr 3 ½ den.

Z toho statku se tyto dluhy zaplatiti mají:
Na kostel kněždubský podle poručenství n[ebožtíka], co Václav Škamelka dlužen zůstal 22 zl 8 gr 4 den.
Pacholku služby 10 zl.
Pohúnkovi služby 9 zl.
Na pohřeb n[ebožtíka] od vdovy vynaloženo 3 zl 25 gr 5 den.
Na spotky a košulu n[ebožtíka] za 8 loket plátna po 18 kr
2 zl 1 gr 3 den.
Václavovi Okáníčkovi, co n[ebožtík] jemu poručil 7 zl 25 gr
5 den.
Item jemu jednu jaluvičku za 1 zl 15 gr
Anně Svobodce z města Strážnice, co n[ebožtíku] za 4 měřice žita a něco více dlužna byla a jednu jalůvku dle poručenství za 1 zl 15 gr.
Janovi Benkovi podle poručenství, co n[ebožtík] dlužen zůstal a jemu odpustil 3 zl 25 gr 5 den.
f 355a
Panu ouředníkovi accidenci od spravování statku po ½ gr činí 21 zl 10 gr.
Item písaři jeho accidenci 12 zl 5 gr 5 den.

Kateřina vdova pozůstalá má z jednoho stošku rži, kdy se vymlátí Janovi Benkovi a Václavovi Okáníčkovi po 2 měř[icích] dáti.
Summa všech dluhův, které se (kromě 4 měřice rži) zaplatiti mají 95 zl 13 gr 1 den. A tak zůstává čistého statku 1247 zl 10 gr 2 ½ den. Dělíc to na 3 díly, přijde na každý díl 415 zl 23 gr 3 den, kromě co mimo dílu zbývá totiž 1 hal, což se již děliti nemůže.

Katařina, macocha těch sirotků, přijímá na díl svůj toto:
Grunt v počtu 65 rejster purgkrechtních kněždubských z poloulání[m] roli zaplacený za 360 zl.
Item achtel vinohradu v Horní hoře Leskovce z aplacený v 70 zl.
Item za humny v zahradách Valkovská a Ondračkova zahrada zaplacená v 18 zl.
Půl louky podle p[ana] Klole zaplacené v 4 zl.
Žita 66 měřic po 45 kr činí 41 zl 21 gr 3 den.
Rži 64 měřic po 12 gr 6 den činí 27 zl 12 gr 6 den.
Ječmene 23 měřic po 27 kr činí 8 zl 26 gr 1 den.
Ovsa třiceti měřic po 18 kr činí 7 zl 25 gr.
f 255b
Pohanku 4 měř[ice] po 15 gr činí 2 zl.
Prosa 12 měřic po 15 gr činí 6 zl.
Mouky režný 6 měřic po 15 gr 3 den 3 zl 2 gr 4 den.
Pohanskej a prosnej kaši 3 m[ěřice] po 1 zl 8 gr 4 den –
3 zl 25 gr 5 den.

Vína 2 bečky po 30 zlm činí 51 zl 12 gr 5 den.
Čtyri koně za 48 zl.
Dva voly tažné za 18 zl.
Dva voly domácí v 8 zl 17 gr 3 den.
Item roční volče jedno v 1 zl 15 gr.
Item slaniny čtyri polty 6 zl 25 gr 5 den.
Konopného plátna 90 loket po 3 gr činí 9 zl.
Item koudelného plátna 60 loket činí 4 zl.
Krávy tři po 6 zl činí 18 zl.
Tele jedno za 19 gr 1 ½ den.
Ovec dvacatero za 15 zl 12 gr 6 den.
Svinského dobytka osmero po 1 zl za 8 zl.
Jeden kovaný a jeden valný vůz za 10 zl 17 gr 1 den.
Pluh s železy za 1 zl.
Včely tři kláty po 45 kr činí 1 zl 27 gr 6 den.
Dluhu na Thobiášovi Kryštofovém z Radějova 8 zl.
Na ševci Šutorova starého zeťa v Tvarožný Lhotě 3 zl 25 gr 5 den.
Summa co Katařina vdova pozůstalá ut s[upr]a na díl svůj přijímá 767 zl 13 gr 4 den.
Srážíc sobě z toho dílu svého 415 zl 23 gr 3 den, tehdy bude Katařina vdova vejš psaná sirotkům ut s[upr]a za převzatý statek zplacovati povinna, i dluhy, jak napřed rozepsáno, pokojiti, každoročně při posudcích po 12 zl až do vyplnění summy 351 zl 18 gr 1 den.
f 356a
NB. Však vdova ut s[upr]a bude povinna za převzatý statek takové summy, mimo těch 4 měřici rži Janovi Benkovi a Václavovi Okáníčkovi, i těch 10 jehňat, kterých od ovcí starých sirotkům vejš psaným přisaditi jměla, zaplatiti a pokojiti.

Markétě dceře se vykazuje na její díl toto:
Půl achtele vinohradu ve Veselé hoře zaplacené v 70 zl.
U svodnici v Horních zahradách půl hrubý orací i Mlynářské zahrady zaplacené za 15 zl.
Item Očovský půl zahrady podle Benky též v Horních zahradách zaplacený v 40 zl.
Rži 35 měř[ic] po 12 gr 6 den 15 zl.
Ječmene 10 měř[ic] po 27 kr činí 3 zl 25 gr 5 den.
Jednoho volka za 3 zl.
Krávu jednu za 6 zl.
Item jalůvku jednu za 1 zl 15 gr.
Včely 30 klátů po 45 kr činí 19 zl 8 gr 4 den.
Perný šaty dvě duchny a čtyri polštáře za 12 zl.
Obléčko z červeného karmazínu ze třema aksamitovými šňůrkami za 3 zl 12 gr 6 den.
Šaty bílé choděcí i plátno, jak napřed při statku jedno každé zejména obšírně rozepsáno jest, a ve dvouch truhlích zamčené sou v 22 zl 28 gr. Klíče od truhel ouřad mají.

Na Mikulášovi Okáníčkovi z Ostrova za 6 zl.
Na Mikulášovi Mandových v Roznové Lhotě 3 zl.
Na Lukášovi Šafářovi v tejž Lhotě 25 gr 5 den.
Na Jakubovi Mlynářovi v tejž Lhotě 1 zl 15 gr.
Manda Trubačka v Strážnici jest dlužna 2 zl 6 gr 6 den.
Na Martinovi Bednářovi též v Strážnici 5 gr 5 ½ den.
Na Lorenca starého manželce 1 zl 16 gr 2 den.
Na Václavovi Procházkovi z Tvarožný Lhoty za obilí 5 zl
4 gr 2 den.
f 356b
Na Sadílkovi v Tvarožný Lhotě 19 gr 2 den.
Na Mikulášovi Makulíkovi za obilí 3 zl.
Na Matějovi Šuvartovi 25 gr 5 den.
Hotových peněz 105 zl.
Na Katařině macoše její, což področně za převzatý statek po 6 zl zplacovati má, totiž 109 zl 24 gr 1 ½ den.
Summa co Markéta na díl svůj přijala 415 zl 23 gr 3 den. A tak jest Markétě její díl zouplna vykázán.

Jíra sirotek ut s[upr]a přijímá na díl svůj toto:
Achtel vinohradu v hoře Leskovce zaplacený v 45 zl.
U svodnici v Horních zahradách hrubý půl orací a Mlynářskej zahrady za 15 zl.
Item Očovská zahrada podle Jana Benky v Horních zahradách též půl zaplacenej za 4 zl.
Rži 30 měřic po 12 gr 6 den činí 12 zl 25 gr 5 den.
Ječmene 10 měřic po 27 kr činí 3 zl 25 gr 5 den.
Hříbě jedno za 5 zl.
Vola jednoho za 3 zl.
Item jednoročné volče za 1 zl 15 gr.
Item krávu jednu za 6 zl.
Včely 30 klátů po 45 kr činí 19 zl 8 gr 4 den.
Dluhu na Matulovi v Malé Blatnice 4 zl 15 gr.
Item jest dlužen tři široký a dukát činí 6 zl 12 gr 6 den.
Na Martinovi Liškovi, co sobě na gruntě vypsati dal a nepoložil 1 zl.
Peněz hotových 105 zl 25 gr 5 den.
f 357a
Item na Katařině macoše jeho, co področně za převzatý statek po 6 zl zplacovati má, totiž 182 zl 14 gr 6 den.
Summa, což Jíra sirotek na díl svůj přijímá, 415 zl 23 gr 3 den. A tak jest Jírovi jeho díl zouplna vykázán.

Příjem a vydání:

Od Katařiny ut s[upr]a přijato za převzatý statek 3 zl 25 gr 5 den.
Od pohřbu n[ebožtíka] dáno z těch peněz 3 zl 25 gr 5 den.
Od Katařiny vdovy ut s[upr]a přijato dva voly tažné v 18 zl.
Ty voly přijal Martin Kutal na místě Markéty vejš psaný, manželky svej.

____________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Kněždub, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 17, inv. č. 389.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, únor 2005.