Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

114 S[irotci] n[ebožtíka] Viktorina Podolského

f 278a

Jest sirotkův čtvero, Zuzanna, Anna, Běta, Pavel a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 41, na něm doplaceného 224 zl 12 gr 4 den, zůstává za něj doplatiti 40 zl 17 gr 3 den.
Roubanice orací pod Veselou za 15 zl.
Čtvrt roli činžové na Strážnicku za 100 zl Pavlovi.
Roubanice nad Lazy zaplacená za 210 zl Pavlovi.
Zelnice v Třešňovci, při ní čtyri krefty vinohradu za 5 zl.
Vinohradu půl achtele s boudou, presem a káděmi v hoře Teletinku zaplacený za 90 zl Zuzanně.
Druhý vinohrad v též hoře podle téhož za 90 zl Anně.
Více v též hoře čtvrt achtele vinohradu za 40 zl Zuzanně.
V Husí hoře půl achtele vinohradu za 90 zl manželce.
V též hoře půl achtele vinohradu i s vrchem za 150 zl Bětě.
Na vinohradě Skuliny Žida náleží dopláceti 38 zl 15 gr.
Na gruntě Jana Spurného dopláceti zůstává 17 zl 22 ½ gr.
V Veselí na gruntě Jana Mezníka zůstává 12 zl.
Klisna 1 s hříbětem podle nebo[žtíkova] kšaftu za 20 zl.
Krávy 2, ty mají při podsedku zůstati.
Dobytka hovězího 6 podle kšaftu za 30 zl.
Ovec starých 21, jehňat 12 za 30 zl.
Svinského dobytka 7, to má zůstati při gruntě.
Knihy tyto: Biblí jedna, Postylla a jiné drobné knížky mají dochovány býti Pavlovi synu.
Summa statku 942 zl 20 gr ½ den.
f 278b
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na kostel strážnický z vinohradu Žida Skuliny podle poručenství má dáno býti 10 zl.
Na zbor radějovský z téhož vinohradu 5 zl.
Na kostel veselský z gruntu Jana Mezníka 6 zl.
Na zbor veselský z téhož gruntu podle poručenství 6 zl.
Summa dluhův 27 zl.
Peněz do truhlice sirotčí radějovské s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Višenky dluhu 8 zl.

Jiné dluhy drobné mají býti z oužitku vinného zaplacené podle poručenství, jmenovitě:
Mojžíšovi Čechovi Hrubému za věci krámské 11 zl 20 gr.
Z peněz na mistra popravního vypůjčených 7 zl.
Danielovi Vanovskému půjčených 7 zl.
Kateřině Hájkové 2 zl.
Vazačkám od Husí hory 1 zl.
Od Teletinky vazačkám 1 zl 15 gr.
Za víno Kučerovi neboštíkovi brané 2 zl 15 gr.
Janovi Kachníkovi 1 zl 15 gr.
Kašparovi pacholku i za boty 12 zl 15 gr.

Pohunkovi služebnému 5 zl.
Za boty nové a dvoje podšití 2 zl.

K tomu jiné příměnky:
Valentovi bednáři z předměstí od pobíjení 2 zl 12 gr.
Matějovi Kohoutovi do Strážnice 1 zl 18 gr.
Lukášovi Vaňkovému za obuvi 1 zl 2 gr.
Adamovi Hruškovi od šití 1 zl.
Na pohřeb naloženo i za truhlu 4 zl.
Od spravování statku.
Summa dluhů 71 zl 22 gr.
f 279a
Po zaplacení dluhu zůstává statku za 915 zl 20 gr ½ den. Dělíc tu summu na pět dílů, dostane se každému po 183 zl 4 gr.
Více na všecky dluhy, což jich mimo 27 zl zůstalo, ty podle poručenství povinna jest vdova z oužitku obilného a vinného platiti, kterýchž se podle poznamenání nachází přes 71 zl 22 gr.

Což komu podle poručenství zapsáno býti má, to jest napřed poznamenáno, jmenovitě takto:

Anně, manželce po něm zůstalé:
Grunt a na něm zaplaceného 224 zl 12 gr 4 den, na něm má dopláceti 40 zl 17 gr 3 den po [chybí] zl od letha 1617.
Roubanice orací pod Veselou za 15 zl.
Zahrádka zelná v Třešňovci za 5 zl.
Půl achtele vinohradu v Husí hoře za 90 zl.
Klisna 1 s hříbětem za 20 zl.
Krávy 2, ty mají při podsedku zůstati.
Dobytka hovězího 6 kusů za 30 zl.
Ovec starých 21, jehňat 12 za 30 zl.
Svinského dobytka 7, to má zůstati při gruntu.

Zuzanně zanechává se na díl její:
Vinohradu půl achtele s boudou, presem a káděmi v hoře Teletinku zaplacený za 90 zl.
Více v též hoře čtvrt achtele vinohradu za 40 zl.
Summa 130 zl.
Dostane se jí doplatiti 53 zl 4 gr.
f 279b
Anně zanechává se na díl její půl achtele vinohradu v hoře Teletinku zaplacený za 90 zl. Dostane se jí doplatiti 93 zl 4 gr.

Bětě zanechává se na díl její půl achtele vinohradu i s vrchem v Husí hoře za 150 zl. Dostane se jí doplatiti 33 zl 4 gr.

Pavlovi zanechává se na díl jeho čtvrt roli činžové na Strážnicku za 100 zl, roubanice nad Lazy zaplacená za 20 zl.
Ta roubanice jest prodaná Honzovi Emrlichovi v té summě, za kterouž má platiti od letha 1619 při posudcích po 3 zl.

NB. Více našlo se těm sirotkům na gruntě 10 Jana Spurného, což na Babuši, zůstalou po n[ebožtíku] Janovi Višinkovi, kterouž Viktorin za manželku pojal, a což po Kateřině sirotku spravedlnosti, kterýž umřel, zůstalo naspátkem na matku připadla. Má se ještě z toho gruntu doplatiti 12 zl 22 ½ gr.
Za JM Pánem vyšlé spravedlnosti téhož sirotka zemř[eléh]o
29 zl.