Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

115 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Fryštatského

f 283a

Zůstalo po něm sirotků 3, Anna, Kateřina, Zuzanna a Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 31 s rolí osetou a se vším příslušenstvím, šacován od ouřadu v summě 150 zl, za něj dopláceti zůstává 2 zl.
Kráva jedna za 6 zl.
Jalovice jedna za 4 zl.
Ovec starých 16, mladých 13, šacováno za 20 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Nespřejových zapla[cený] za
40 zl.
Čtvrt achtele vinohradu [v] Gruntích za 40 zl, za něj doplatiti 2 zl.
Summa statku 260 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Za podsedek zaplatiti zůstává 2 zl.
Za vinohrad v Gruntích 12 zl.
Izákovi Židu do Strážnice půjčených na víno 2 zl 12 gr.
Na pohřeb naloženo neboštíkovi 1 zl 15 gr.
Summa dluhu 7 zl 27 gr.
Zůstává statku po zaplacení dluhu 252 zl 3 gr. Dělíc ten statek na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 63 zl
5 den Ľ hal.
f 283b
Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Anně zanechává se na díl její čtvrt achtele vinohradu v Nespřejových za 40 zl. Dostane se jí doplatiti 23 zl 5 den Ľ hal.

Kateřině čtvrt achtele vinohradu v Gruntích za 40 zl. Dostane se jí doplatiti 23 zl 5 den Ľ hal.

Jiný statek všecken Kateřina, mateř těch dítek, ujala, aby je opatrovala i všeho toho užívala do zrostu sirotků.
Když sobě srazí dílu svého 63 zl 5 den Ľ hal, dostane se jí dopláceti jiným sirot[kům] 109 zl 2 gr 1 den 1 v. Platiti má ročně podsedek po 6 zl a za statek převzatý po 2 zl.

Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jakub Svobodníček pojav Kateřinu za manželku, položil na místě jejím za podsedek a statek peněz 8 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jakuba Svobodníčka za statek peněz položených přijato 9 zl.