Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

116 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kabeláře

f 286a

Zůstalo po něm sirotků 3, Dorota, Barbora, Jan a Margeta mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech:
Na podsedku 6 zaplaceného nachází se podle register 21 zl.
[Na] vinohradě v Husí hoře čtvrt achtele zaplacený za
30 zl.
Na vinohradě v Šumědi zaplaceného 13 zl.
Summa statku 64 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Matyášovi Ostřešovskému do Strážnice za obilí 6 zl.
Janovi Chalúpkovi do Radějova 2 zl 4 gr.
Michalovi Židu synu Izákovému za obilí dluhu 6 zl, více za 5 v[ěder] vína po 1 zl 6 gr 6 zl, učiní všeho 12 zl.
Summa dluhu 20 zl 4 gr.
Zůstává statku po zaplacení dluhu za 43 zl 26 gr. Dělíc to na 4 díly, dostane se každému po 10 zl 29 gr.

To všechno zanecháno mateři těch dítek, aby je opatrovala, šatky na ně jednala a jim ročně platila z podsedku po 3 zl a z vinohradu podle úrody po 2 zl.
Matka sráží sobě dílu svého 10 zl 29 gr, dostane se dopláceti 32 zl 27 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato z statku n[ebožtíka] Jana Narka 2 zl.
f 286b
Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Margeta, mateř těch sirotků, prodala ten vinohrad v Šumědi Matějovi Liboměřskýmu za 40 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl.
Téhož letha Matěj Liboměřský položil za ten vinohrad 2 zl.
Téhož leta prodala matka svrchu psaná vinohrad v Husí hoře Urbanovi Čejkovskému za summu 30 zl. Závdanku dal Urban Margetě 7 zl. Ty jest přijala Margeta na díl svůj, platiti to se má po 2 zl.
Letha 1624 za fojta Martina Kašparového Matěj Liboměřský položil za vinoh[rad] v hoře Šumědi dvojích peněz 4 zl. Ty zůstávají za ouřadem radějovským.