Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[118] S[irotci] n[ebožtíka] Václava Janečky

f 290a

Jest sirotků 2, Dorota a Ondra a Dorota matka jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 69 vyplaceného a vyděleného nachází se 42 zl.
Na vinohradě v hoře Pomykalce zaplaceného, kterýž drží Jan Červenka, nachází se 6 zl.
Na vinohradě v Staré hoře na Lhotsku, kterýž drží Martin Sovků, zaplaceného 13 zl.
Vinohrad v hoře Veselé na Strážnicku za 60 zl.
Summa statku 121 zl.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do Fryštátu bratru jeho dluhu zůstalo 18 zl.
Michalovi koželuhovi do Strážnice Židovi 14 zl.
Matoušovi Velickému půjčených 3 zl.
Drobných dluhův rozličných zůstalo 3 zl 10 ½ gr.
Na pohřeb vynaloženo neboštíkovi 1 zl 7 ½ gr.
Od spravení statku a rozdílů učiněných dáno 12 gr.
Summa dluhův 40 zl.
Po zaplacení dluhův zůstává statku čistého na díly 81 zl, dělíc to na 3 díly, dostane se každému po 27 zl.

Dorota, matka těch sirotků, přijímá na díl svůj peněz hotových za vinohrad prodaný a z podsedku přijatých vzala 23 zl, dostane se jí doplatiti na díl její 4 zl. Ty bude bráti z pokládaných peněz s sirotky, dítkami svými.
f 290b
Příjem a vydání:
Za vinohrad v hoře Veselé na Strážnicku prodaný za 60 zl.
Z gruntu 69 peněz ročních 3 zl.
Michalovi Židu koželuhovi do Strážnice dáno 14 zl.
Matoušovi Velickému dluhu dáno 3 zl.
Rozličných dluhů drobných zaplaceno 3 zl 10 ½ gr.
Na pohřeb naloženo neboštíkovi 1 zl 7 ½ gr.
Od spravování statku a od rozdílů 12 gr.
Dorotě mateři dáno na díl její peněz hotových 23 zl.

NB. Ondra Popelka má za sebou míti peněz hotových 18 zl. Ty má ouřadu odvést na zaplacení dluhu do Fryštáku po n[ebožtíkovi] zůstalého.