Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[119] S[irotek] n[ebožtíka] Jíry Šnalového

f 292a

Zůstal po něm sirotek 1, Anna a Kateřina mateř jeho s těžkým životem druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 73 zaplaceného nachází se i s závdankem 20 zl.
Klisna stará 1 šacovaná na 6 zl.
Klisna mladší 1 šacovaná za 7 zl.
Hříbě malé 1 šacované za 2 zl.
Vůž špatný šacován za 7 zl.
Ovec starých i mladých 37 po 1 zl s jehňaty činí 37 zl.
Summa statku 79 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Honzovi Emrlichovi peněz půjčených dluhu 8 zl.
Jírovi pacholku Honzovému dluhu 1 zl 15 gr 1 den.
Janovi Sovkovi půjčených 1 zl.
Martinovi Sovkovému za klisnu dlužen zůstal 2 zl.
Jírovi Děvečkovému za seno 22 gr.
Mikulášovi Poláchovému od dělání sekaniny 20 gr.
Summa dluhův 13 zl 28 gr 1 den.
Po zaplacení dluhu zůstává statku čistého za 65 zl 1 gr 6 den. To dělíc na 3 díly, dostane se každému na díl jeho i
s tím, kteréž ještě není narozeno, po 21 zl 20 gr 4 den ½ hal.

f 292b
Na zaplacení těch dluhů zanechány 12 klisny za 13 zl.
Vůz špatný na týž dluhy zanechán za 7 zl.
A cožkoli peněz zbude, to se na sirotky zanechá.

Kateřina, matka těch sirotků, přijala na díl svůj:
Podsedek a což na něm zaplaceného, totiž 20 zl. Dopláceti jej bude povinna podle zápisu do vyplnění 11 zl po 2 zl.
Hříbě 1 přijala za 2 zl.
Ovec starých i mladých s jehňaty 37 za 37 zl.
Summa, což Kateřina matka přijímá za 59 zl.
Sráží sobě dílu svého 21 zl 20 gr 4 den ½ hal, dostane se jí doplatiti sirotkům 37 zl 9 gr 3 den. Platiti má za ten převzatý statek po 3 zl a za podsedek po 2 zl.

Příjem a vydání:
Za 2 klisny, jednu starou a druhou mladou, prodané 13 zl.
Za vůz vetchý prodaný přijato 7 zl.
Z toho zaplaceno dluhu Honzovi Emrlichovi 8 zl.
Jírovi pacholku Emrlichovému 1 zl 15 gr 1 den.
Janovi Sovkovi 1 zl.
Martinovi Sovkovi za klisnu 2 zl.
Jírovi Děvečkovému za seno 23 gr.
Mikulášovi Poláchovému od dělání sekaniny 20 gr.
Od rozdílů a spravení statku dáno 8 gr.
Ostatek za ouřadem zůstává hotových 5 zl 23 gr 6 den.

Z těch hotových peněz půjčeno Kateřině, mateři těch sirotků, když v šestinedělích ležela, na vychování její 2 R.