Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Petra Hrubého

f 84a

Ten Petr má podsedek svůj koupenej za 50 zl, kterejž j[es]t letha [15]91 zouplna doplatil a za něj žádnému nic dlužen nepozůstává.

Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán od fojta a starších grunt s půl achtelem vinohradu v Šumpercích, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, se 2 krávami, se 4 svinským dobytkem, pozůstalý po n[ebožtíkovi] Petrovi Hrubém, Filipovi Manovému za summu 120 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu svého po Markytě manželce své 40 zl 10 gr 5 ½ den, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Rožků, Matěj Křižanů, Jan Tomků, Jan Hulínský S.R.S.A N.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Filip Manů za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Hrubého 3 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Filip Manů prodal podsedek svrchu psaný Martinovi Liškovému za summu, což za něj dopláceti zuostává, jmenovitě 76 zl 19 gr 1 ½ den. Z tej sumy skoupil od Jíry Hrubého, nápadníka po sirot[cích] zuostalých po n[ebožtíkovi] Petrovi Hrubým 47 zl 29 gr 1 ½ den. A srazil sobě nápadu po Martinovi, zemřelém s[irotku] n[ebožtíka] Jana Ondry Proštkového 8 zl 15 gr 4 den. Zuostává dopláceti 20 zl
4 gr 3 den placením od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vaněk Tomanů, Martin Včelů, Jan Remšů SRSAN. Ta suma náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Liškového, těch 20 zl 4 gr 3 den náleží sirotkom ut s[upr]a.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Lišků za grunt
f 84b
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Liškového 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil on Martin Liška za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Liškového 2 zl.

Jakož Martin Lišků zůstával dopláceti za týž podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Liškového 17 zl 4 gr 3 den, za ty peníze jest odvedl vinohradu půl achtele v Šumperku Jírovi, s[irotkovi] neb[ožtíka] Vácslava Liškového, bratranci svému.
A tak týž Martin podsedek svůj má zouplna a docela zaplacený.

Leta Páně 1623 za fojta Martina Liškového týž Martin Lišků prodal grunt tento Matoušovi Skřivánkovi za sumu 60 zl. Závdanku dal Martinovi Liškovi 6 zl a platiti po 3 zl má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Rabák a Martin Kučerek SRSN.

Letha 1627 za fojta Tomáše Blaškového jakož jest Martinovi Liškovi na tom gruntě náleželo se doplácet peněz 54 zl, takové peníze Martin prodal Matoušovi Skřivánkovi za hotových 9 zl.
A tak Martin má týž podsedek zouplna docela zaplacený.

Letha 1639 za fojta Vácslava Rožka po smrti Matouše Skřivánka fojt a starší prodali ten podsedek požár Martinovi Šulíkovi za summu 20 zl, platiti má po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Momáň a Jíra Nováků S.R.S.a N.R.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil fojt ut s[upr]a za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1645 za fojta Adama Smula Martin Šulík položil peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
f 85a
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka tenž fojt položil peněz ročních a zůstávají za úřadem 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Martin Šulík za grunt ročních peněz 1 zlm. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1648 za fojta Martina Šulíka týž Martin Šulík položil peněz ročních 1 zlm. Ten zůstává za ouřadem.
Náleží takové peníze Martinovi Lipovi na místě manželky jeho Zuzany, pozůstalej po nebo[žtíkovi] Janovi Tomkovému, jakožto po s[irotcích] n[ebožtíka] Matouše Skřivánka, že ho byla až do smrti v opatrováním svém dochovala.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt Janovi Šulíkovi za summu 20 zlm bez závdanku. Platiti má každoročně komu náleží po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Pecúch, Jíra Lipa SRSAN.