Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Gr[unt] Tobiáše Jurkova

f 133a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 99 nadepsaný Tobiáš Jurků drží grunth svůj od Jakuba Kulicha vyfrejmarčený v summě 57 R.
Na kterejž jest peněz purkrechtních téhož letha [15]94 vyplnil 4 R. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 63 R.
Ta summa náleží panu Šebestianovi Rousovi z Lipna.
Letha 1595 položil Tobiáš Jurkových za grunth peněz purgkrechtních panu Šebestianovi Rousovi 4 R.
Letha 1596 položil Tobiáš Jurkových za grunth panu Šebestianovi Rousovi 4 R.
Letha [15]97 položil Tobiáš Jurků za grunth peněz purgkrechtních p[anu] Šebestianovi 4 R.
Leta 1598 položil Tobiáš Jurků peněz purgkrechtních za grunt svůj p[anu] Šebestianovi Rousovi 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Tobiáš Jurků za grunt p[anu] Šebestianovi Rousovi, jakž na ceduli jeho vlastní rukou psanou přinesl 4 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Tobiáš za grunth panu Šebestianovi Rousovi 4 R.
f 133b
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Tobiáš Jurků za grunt panu Šebestianovi Rousovi 4 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Thobiáš Jurků za grunt panu Šebestianovi Rousovi 2 R a přes rok položiti má 6 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Thobiáš Jurků za g[runt] panu Šebestianovi Rousovi 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Tobiáš Jurků za g[runt] paní Šebestiance Rousové 4 R.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Nikodým Sýkora, nápadník po neb[ožce] Elišce Červenkové i na místě jiných prodal požár ut s[upr]a, pozůstalý po neb[ožtíku] Thobiášovi Jurkovým, Ondrovi Roháčovi za summu 60 R. Závdanku dal 4 R, přijal je Nikodým Sýkora, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Dluhošů, Bartoš Jana Bartošových, Jan Kostický S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Paní Šebestiance předních peněz 11 R.
Nápadníkům po neb[ožce] Elišce Červenkové 45 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Roháč na nápadníky neb[ožky] paní Šebestianky 2 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Roháč na nápadníky nebo[žky] paní Šebestianky 4 R.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Ondra Roháč prodal podsedek ut sup[ra] Jírovi Častkovskýmu za summu 67 R. Závdanku jemu dal 17 R a jakož Ondra Roháč na tom podsedku zaplaceno měl, to v závdanku vyzdvihl, ostatek platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Dluhošů, Bartoš Janových, Václav Častkovský S.R.S.a N. Stalo se v sobothu před s[vatým] Řehořem letha ut sup[ra].
f 134a
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Častkovský za grunth ut sup[ra] 4 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Častkovský za grunt 4 R. Z toho dáno nápadníkům n[ebožky] paní Šebestianky ostatní 1 R a nápadníkům po ne[božce] Elišce Červenkové do Brodu 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Častkovský za g[runt] 4 R. Ty přijali nápadníci do Brodu Uherského.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Častkovský za g[runt] 4 R. Ty přijali nápadníci do Brodu Uherského.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Častkovský za g[runt] nápadníkům do Brodu 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Častkovský za g[runt] nápadníkům do Brodu Uherského 4 R. Ty přijala Alžběta Tělpalka, dcera neb[ožtíka] Sýkory.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra Častkovský prodal grunt svůj za summu 95 R Janovi Bartoše Janových. Závdanku 29 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Bartoš Janových otec jeho, Václav Nivnický a Václav Častkovský SRSN.
Téhož letha Jan Bartoše Janových položil za grunt 4 R. Ty sou vydány Alžbětě Tělpalce do Brodu Uhe[rského].
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Bartoše Janových položil za grunt peněz ročních 4 R. Ty sou vydány do Brodu Uherského Bětě Tělpalce.

Leta 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Bartoše Janových prodal grunt svůj se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, Lukášovi Prokšovému za summu 95 R. Závdanku dal jemu 29 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Tomáš Kovalovský a Jan Martiš S.R.S.N.
Jan Bartoše Janových maje na tom gruntě zaplaceného 8 R, ty jest pustil Lukášovi z své dobré vůle.

f 134b
Leta Páně 1618 za téhož purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Prokšů položil za grunt peněz ročních 4 R. Vydány jsou nápadníkům n[ebožtíka] Sýkory do Brodu Uhe[rského].

Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty při posudku za týž 1619 rok držaném Jíra Častkovský, což jest na tom napřed psaném gruntě peněz vyplacených i s vydělanými mimo vzetí závdanku měl, totiž všeho 40 R, ty všecky peníze jest s povolením Lukáše Prokšového, držitele téhož gruntu, kterýž od toho pro nemožnost pustil, k obci města Strážnice prodal. Za kterýž dáno jest jemu za každý R po 6 gr, peněz hotových
8 R. Ty peníze k obci městské jíti mají po 4 R, když se předních peněz 14 R nápadníkům neb[ožtíka] Sýkory do Brdou vyplatí.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Lukáš Prokšů položil za grunt svůj peněz ročních na nápadníky nebo[žtíka] Sýkory 2 R.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Lukáš Prokšů položil za grunth na nápadníky neb[ožtíka] Sýkory 2 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Lukáš Prokšů položil za grunt na nápad[níky] neb[ožtíka] Sýkory 3 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Lukáš Prokšů položil za g[runt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Sýkory 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Lukáš Prokšů položil za gr[unt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Sýkory 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Lukáš Prokšů položil za gr[unt] nápadníkům nebo[žtíka] Sýkory 2 R.

Letha 1635 dne 26. Junii za purgkmistra Jiříka Prašťka Lukáš Prokšů majíc grunt ut s[upr]a ukoupený, takový pustil jest frejmarkem se vším k němu přináležejícím příslušenstvím i placením ročním za summu nahoře podotknutou Martinovi Rachovskému, tolikéž což Lukáš Prokšů na gr[untě] ut s[upr]a področně vyplatil, i to Martinovi Rachovskému pustil. Naprotiv tomu Martin Rachovský Lukášovi Prokšovému zase grunt svůj Mocholovský v takových vejminkách nahoře oznámených postoupil
f 135a
podle smlouvy dobrovolné mezi stranami stalé. Odevzdán ten gr[unt] Martinovi Rachovskému za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Jidášek a Lukáš Prokšů S.R.S.N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Martin Rachovský položil za gr[unt] peněz ročních obci městské 2 R.

Letha Páně 1643 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních prodali páni ten grunt ut s[upr]a, aby již do konce k spuštění nepřišel, ze vším k němu přináležejícím příslušenstvím Jakubovi Čepelovi za summu 52 R. Závdanku dal ihned při

odevzdávce 3 R a při Velikej noci nejprve příští má 3 R položiti, kterýž peníze na zplacení dluhu do důchodů JHM obráceny sou, placení každoročně při posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Jan Hák a Sigkmund Kulhánek SRSaN. Act[um] letha a za purgkmistra ut s[upr]a.
Na tomž gruntě náleží za dluh do důchodů JHM na předních penězích 13 R 25 gr 5 den.
Item k obci městské 38 R 4 gr 2 den.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni prodali ten grunth ut supra Jakubovi Baluškovi za summu 52 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1653 při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
f 135b
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jíra Toleček a Adam Bohunský S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za p[ana] purg[mistra] Mikuláše Šaška zůstávajíce ten gr[unt] ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, takový aby obec města Stráž[nice] o užitky jak J[eho] Mi[l]osti H[raběcí], tak panské a obecní se neztenčovaly, nýbrž radějíc rozmnožovaly, puštěn jest Janovi Polešákovi za summu 50 zlm bez závdanku, placením ročně obci m[ěstské] stráž[nické], jestliž nápad[níci] nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za stavení a zbejvání povinností Michal Kajda a Martin Škopec S.R.S.V.N. Stalo se letha a dne ut supra.

Letha Páně 1705 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho Jan Polešák pustil svůj gr[unt] ut s[upra] Jiříkovi Přerov[skému] frejmarkem za gr[unt] svůj se vším tím příslušenstvím, co sám měl, který se mu připisuje v tejž summě ut s[upra] 50 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný, placením ročně po 1 zlm.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jiřík Jakubovský a Šebestijan (nečitelné) SSN.
Na tom gr[untě] patří předních peněz do důchodů panských
13 zlm 25 gr 5 den.
f 136a
Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Přerovský pokládá při držaných posudcích peněz ročních 15 gr alb, za kteréž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra]. Ty přijal pan purgmistr za příjem.

Letha a dne ut supra jsouc ten grunt spolu z jinými [vypálen] skrz tu uherskú rebelii stalou, Jiřík Přerovský J[ejich] Op[atrnosti] o to šetrně žádal, aby jemu podobně [jako] jiným za vystavení srážku učinili, pročež uznajíce to J[ejich] Opatr[nosti] páni za spravedlivé, jemu třetí díl upustili, totiž z 49 zlm – 16 zl 10 gr, a ostatních 32 zlm
20 gr alb bude povinen platiti obci městskej jak nahoře. Stalo se dne a letha ut sup[ra].
NB. Poněvadž důchod milostivej vrchnosti zúplna bez reštu jest, neb obec rest zaplatiti musela, tehdy důchod vrchnostenský nic tudy praetendirovati nemá, tak i obec strážnická. Notatum d[ne] 12. Feb[ruarii] 1712.
f 136b
NB. Václav Netolička nevzal žádnej zápis.

Letha Páně 1741 dne 9. Decembris za purgkmistra toho času pana Karla Henricha Dedela a spolu jiných toho času pánův radních Franc Přerovský skrze psaní od 21. Novembris 1741 jest známost uvedl ouřadu purgkmistrovskýmu, že jest svůj dům ležící v gruntech ut supra Augustinovi Večeřovi za sto rýnských jest odprodal. Pročež Augustinovi Večeřovi takovej jemu za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Oučet na takové peníze co nejdřívej se učiní a pod zápis se posadí.
Za rukojmě všech jak královských, vrchnostenskejch a obecní[ch] dožádal sobě pana Václava Košvice a pana Johanesa Weinera dožádal. Stalo [se] die et anno ut supra. Věrunkové peníze k placení ročnímu po 1 zlm do důchodu obecního platiti se má.

Přípis Martina Večeře

Leta Páně 1765 dne 25. Januarii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupila vdova po n[ebožtíku] Augustinovi Večeřovi ze svým synem Martinem před počestnou radu a oznámila, že poněvadž tento dům in testamentum Martinovi Večeřovi odporučený jest, aby jemu taky právně připsaný a odevzdaný byl. Pročež s touto výminkú tento grunt
f 137a
se jemu připisuje a odevzdává, a sice na tento spůsob, aby on Rozáře 15 zlr vyplatil, pdobně Dorotě 15 zlr, Apoleně 15 zlr, Anči taky 15 zlr složil, jakož též bratrovi svému Jiříkovi
15 zlr zaplatil, item Augustinovi bratrovi 15 zlr zaplatit povinen bude. K tomu taky svoju matku aš do její smrti v tomž domě zachovávati má. Pročež se jemu tento dům za jeho vlastní a volný i dědičný, s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 32 zlm 20 gr ročně při posudcích obci městskej po 1 zlm platiti povinen bude, připisuje a odevzdává.

Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařských], vrchnos[tenských] i městských pan Jozef Stanislav a p[an] Karl Večeřa. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 150 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. De sessione 4te Junii [1]805. Prat.
Laut in Buche quitantiarum im verleibten, Quittung sind dazu 150 Fr bezahlt, solglich hier geloschet werden. De sess[ione] 23te Maii [1]807.