Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirotci neboštíka Matouše Vyšaty

f 35a

Jest jich patero, Kateřina, Dorota, Jan, Jíra a Kateřina mladší a Markyta mateř jejich šestá, při Šebestovi Mokřinovi otčímovi zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto:
Item na podsedku Šebesty Mokřinového otčíma jejich 90 zl.
Item na vinohradě v Husí hoře témuž otčímovi jejich prodanému 100 zl.
To obci ten grunth i vinohrad platiti má po sražení dílu jeho od letha [15]87 po 8 zl.
Též za ovce a půldruhej bečky vína mateři a otčímovi těch sirot[ků] prodaných 14 zl 20 gr.
Učiní toho, což otčím těch sirot[ků] platiti má, 204 zl 20 gr.
Více za dvě bečky vína prodané 16 zl.
Summa toho všeho 220 zl 20 gr.
S toho se nejprve snímá Kateřině do Kopčan, aby ona žádné překážky na tejto sumě jiným sirot[kům] nečinila, 13 zl.
A tak mimo těch 13 zl sražených zůstává na těch 5 dílů vejš psaných 207 zl 20 gr.
f 35b
Dělíce tu summu na pět dílů na Dorotu, Jana, Jíru a Kateřinu mladší, též Markétu mateř jejich, přijde na každý díl po 41 zl 16 gr.
S té summy Šebesta Mokřinů otčím jejich díl Markéty manželky své, mateře těch sirotkuov, 41 zl jest sraženo.
A mimo ten sražený díl Šebesta výš psaný toto peněz purgkrechtních s podsedku, za vinohrad, též ovce a za víno jemu prodané vyplnil:

Letha 1587
Letha 1588
Letha 1589 Za těch 7 leth Šebesta majíce
Letha 1590 každý rok 6 zl klásti a tej summy 42 zl
Letha 1591 vyplniti, na to jest 39 zl 15 gr
Letha 1592 položil a zadržel 2 zl 15 gr.
Letha 1593

A více nachází se, že ten Šebesta dílu Dorotiného od Jakuba Drašťového 19 zl 1 gr koupil a mimo to vyzdvihl 6 ½ zl.
A více dvě bečky vína vzal tenž Jakub na díl Doroty, manželky své 16 zl.
f 36a
A tak již zouplna svou summu jest dovzal a mezi těmi sirot[ky] žádné spravedlnosti více nemá.
A mimo těch 6 ½ zl výš psaných na díl Dorotinejch vydaných zůstává při právě hotových do letha 1593 vyšlých 33 zl.
S toho dáno Kači do Kopčan 13 zl. A již ona mezi těmi sirot[ky] žádné spravedlnosti nemá.

A od letha 1594 platiti se těm sirot[kům] má od otčíma jejich po 8 zl.

Letha 1594 přijato z gruntu n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny peněz purgkrechtních s[irotkům] napřed psaným 6 zl.
Více přijato peněz zadržalejch 2 zl 15 gr.
Z toho dáno Jírovi na učení školní 1 zl.
Letha [15]95 přijato od Margety n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny za grunt její 6 zl.
Letha [15]96 přijato od Václava Honzovýho za statek 6 zl.
Téhož letha [15]96 Václav Honzů odvedl půl vinohradu v Husí hoře v 50 zl Janovi, sirotku napřed psanému, na spravedlnost jeho, kteréž se témuž Janovi z dílu jeho sníti mají.
Z těch položených peněz dáno Janovi na díl jeho peněz na dílo vinohradné 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Honzovýho za grunth 5 zl.
f 36b
Letha 1598 přijato za grunt od Václava Honzového 5 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jakuba Draště za grunt 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jakuba Draště za grunt 5 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jakuba Draště za grunt 3 zl.
Jíra zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 40 zl 16 gr. Ta spravedlnost připadla na Dorotu, Jana a Kateřinu, bratra a sestry jeho vlastní, přijde na každého po 13 zl 15 gr 2 den.
Jakubovi Drašťovi po Dorotě, manželce jeho, dáno 13 zl
15 gr 2 den. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl.
Janovi dodáno dílu jeho i po Jírovi zemřelým 2 zl 1 gr
2 den. A tak svou spravedlnost všecku vyzdvihl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového dáno z poručení Její Mil[osti] Paní Kateřině [škrtnuto Dorotě] na kožich z dílu jejího 17 zl.
Od Jakuba Drašče přijato za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Drašče za grunt 5 zl.
Kateřině dáno na díl její, kterých přijala, Janovi bratru svému na živnost 10 zl. Oplatiti jí má ty peníze o posudku příštím letha 1604, rukojmě za to Jakub Draščuo[v].
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Drašče za grunt 5 zl.
Od Jana přijato na dluh jemu půjčený 6 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Jana na dluh jemu půjčený 3 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Více dáno Kateřině mladší na kožich, když u pana Flance sloužila, 18 zl.

Kateřina mladší ve dvoře umřela a dílu nedobraného i nápadu po Jírovi, bratru jejím, po sobě zanechala summy 37 zl 1 gr 2 den. Ta spravedlnost její připadla na Dorotu, sestru její, a dítky od Jana zplozené, přijde každému po 18 zl 8 gr 1 den.
f 37a
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodův panských na dluh J.M.Páně vyšlé spravedlnosti 9 zl 2 gr 4 den. Ty přijala Dorota nápadu po Kateřině, sestře své.