Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sir[otci] n[ebožtíka] Martina Fraňka

f 32a

Jest jeden Jan.
Ten při Matoušovi Rybáři zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na podsedku 22 v Rybářích, což n[ebožtík] otec jeho Martin Fraňků na dotčený podsedek zavdal 5 ½ zl.
Ty jemu jíti mají na penězích posledních, když nejprve sirotci n[ebožtíka] Vaňka Dryjáčka svou spravedlnost vyzdvihnou.