Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirotky nebožt[íka] Kuby Kyškového

f 31a

Jest jedna, Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jíry Urbánkového 23 zl. Ty jí jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl. O jiné spravedlnosti, aby kde co jmíti měli, se neví.

Letha [15]94 přijato od Kuby Kyškovýho za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Kuby Kyškového za grunth peněz 4 zl.
Letha [15]97 přijato od Jíry Urbanovýho 4 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl 15 gr.
Letha 1598 přijato od Jíry Urbanového za grunt 4 zl. Z toho vydáno za dluh otce jejich, kterýž se na regimenu při spravování register našel, 6 zl 13 ½ gr. Ten dluh má se při vydávání peněz na díly ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového dáno Kateřině z hotových peněz na díl její 1 zl 15 gr.
Letha 1601 za fojta Tomkového přijato od Jíry Urbanového za grunt 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového za grunt od Urbanového Jíry 2 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového dáno Kateřině na díl její 2 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův sirotčích vyšlé spravedlnosti tohoto sirotka, kteráž na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zůstávala 7 zl 8 gr 5 ½ den. Ty sou vydány Kateřině na díl její.