Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[120] S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Nezdenského

f 294a

Zůstalo sirotků 5, Jan, Jura, Mikuláš, Pavel, Margeta a Margeta matka šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 49 zaplaceného 60 zl.
Na vinohradě v Nespřijových zaplaceno 14 zl.
Na vinohradě v Střešňovci, který Jan syn drží, 19 zl.
Na gruntě 23 Martina Lejchy náleží jim 70 zl.
Na vinohradě v Kuní hoře na Kněždubsku, kterýž drží Mikuláš Odrola, 78 zl.
Mentýk šacován za 3 zl.
Na gruntě 2 Filovém v Lideřovicích na posled[ních] pen[ězích] 9 zl.
Košík v Kněždubě za krávu dlužen 2 zl.
Kráva 1 s teletem letoší za 7 zl.
Sviní 9 malých i větších za 6 zl.
Summa všeho statku 268 zl.

Z toho se dluhové tito zaplatiti mají:
Davidovi Volavkovému Židu v Strážnici 5 zl.
Michalovi Židu koželuhovému bratru 24 gr.
Janovi Kachníkovi za 3 desky po 9 kr 11 gr 5 den.
Jírovi Vávrovému za 1 desku 3 gr 6 den.
Ambrožovi Bednáři, klíčníku panskému 15 gr.
Krejčířům co jim do cechu dlužen zůstal 1 zl 23 gr.
Summa dluhů 8 zl 25 gr 2 den.
Ty dluhy se mají při posudcích z peněz pokládaných zaplatiti.
f 294b
Po zaplacení dluhův zůstane čistého statku 259 zl 4 gr
5 den. To dělíc na 6 dílů, dostane se každému na díl jeho po 43 zl 5 gr 1 ½ den.

Toto na díly každému dáno:
Margeta, matka těch sirotků, ujala grunt, kterýž má doplatiti, jakž v registřích purkrechtních zapsáno jest. A místo závdanku porazila sobě dílu svého na témž gruntě 42 zl.
Více přijala krávu s teletem za 7 zl.
Sviní malých i větších za 3 zl.
Summa, což matka přijímá 52 zl.
Porazíc dílu svého 43 zl 5 gr 1 ½ den, zůstává doplatiti sirotkům 8 zl 24 gr 5 ½ den, placením od letha 1618 po 2 zl.

Jan na díl svůj toto přijímá:
Na vinohradě v Střešňovci zaplaceného 19 zl.
Dobytka svinského za 3 zl.
Mentýk po otci za 3 zl.
Summa, což Jan přijímá 25 zl.
Dostane se mu doplatiti na díl jeho 18 zl 5 gr 1 ½ den.

Jírovi, Mikulášovi, Pavlovi a Margetě každému dílů jejich po 43 zl 5 gr 1 ½ den.
f 295a
Ta summa nachází se na těchto níže psaných věcech:
Na gruntě 49, kterýž ujala matka Margeta 18 zl.
Na gruntě 23 Martina Lejchy 70 zl.
Na vinohradě v Kuní hoře na Kněždubsku 78 zl.
Na vinohradě v Nespřejových 14 zl.
Na Košíkovi v Kněždubě dluhu 2 zl.
Mateř dopláceti má za převzatý statek 8 zl 24 gr 5 ½ den.
Na gruntě 2, na němž Filip Vašeců v Lideřovicích, 9 zl.
[Summa] 199 zl 24 gr 1 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Martina Lejzového[!] za grunt přijato 5 zl.
Od Mikuláše Odrole za vinohrad v Kuní hoře přijato 4 zl.
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 8 zl 25 gr 2 den.
Za ouřadem zůstává 4 gr 5 den.
Letha Páně 1620 za fojta Martina Kašparového přijato od mateře za převzatý statek 2 zl 15 gr.

Z toho dáno od školy, co se Mikuláš a Jura učili v Nivnici ve škole, 2 zl 15 gr.
Mikuláš sirotek tento jsouc v Radějově u otčíma svého, uhodil kamenem Ondru, syna Jana Nožičkového, v hlavu, že od hojení toho pacholete Ondry otčím těch sirotků barvíři dáti musil 3 zl 15 gr. Ty se z dílu téhož Mikuláše poraziti a otčímovi navrátiti mají.