Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[121] S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Hanzlové[ho]

f 296a

Jest sirotků 4, Jura, Anka, Kateřina, Jan a Margeta mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 11 zaplaceného 24 zl.
Na vinohradě v hoře Gruntích 18 zl.
Dobytka hovězího, telat ročních dvý za 5 zl.
Summa všeho statku činí 47 zl.
Tito dluhové se nacházejí:
Václavovi Michalovému dluhu 2 zl 15 gr.
Jírovi Drusovi do Vrbky za obilí 5 zl.
Summa dluhů činí 7 zl 15 gr.
Sejmúce ty dluhy z statku napřed psaného, zůstane čistého statku 39 zl 15 gr. To dělíc na 5 dílů, dostane se na jeden díl 7 zl 27 gr.

Jura Ondrů pojmouce sobě Margetu, mateř těch sirotkův, ten všecken statek ujal a porazíce sobě díl po manželce své, sirotkům zaplatiti má při každých posudcích po 2 zl.