Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[122] S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Holých

f 297a

K tomu statku jsou sirotci tito: Anna a Kateřina matka druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 61 zaplaceného 31 zl.
Vinohrad v hoře Telecinku krajina zaplacená, šacuje se za 50 zl.
Summa všeho statku činí 81 zl.
Tito dluhové se nacházejí:
Jírovi Zálešákovi dluhu 1 zl 4 gr.
Michalovi Židu do Strážnice 2 zl 22 gr.
Janovi Krejčířovi 16 gr 2 den.
Ondrovi Pánkovému 6 gr.
Mojžíšovi Danielovému Židu za obilí 7 zl.
Summa dluhu činí 11 zl 18 gr 2 den.
Sejmouce ty dluhy, zůstane čistého statku 69 zl 11 gr
5 den. Dělíc na dva díly, přijde na jeden díl po 34 zl 20 gr
6 den.

Kateřina, matka toho sirotka, přijala vinohrad v hoře Telecinku v sumě 50 zl, placením podle ourody po 3 zl. A porazila sobě dílu svého na týmž vinohradě 34 zl 20 gr 6 den. Zůstane sirotku dopláceti 15 zl 9 gr 1 den.