Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

123 Grunt Pavla Tichýho

f 391a

Ten grunth nadepsaný Pavel Tichý dostal po Anně ženě své, kderouž prve měl Daniel Plesníků, a tejž Anně maje jej zaplacenej kšaftem poručil letha 1587.
A tak ten Pavel má ten grunth docela a zouplna zaplacený a žádnému nezávadný.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Pavel Tichý prodal podsedek svůj Janovi Vnučkovi za summu 200 R. Závdanku jemu dal 30 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Macháčků, Kašpar Bednář, Mikuláš Hrbků S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Vnuček za grunt Pavlovi Tichýmu 10 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Jan Vnuček prodal grunt ut s[upr]a Jakubovi Měchurovi za summu 210 R. Závdanku jemu dal 40 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Kašpar Bednář, Daniel Mazánků, Jan Pernikář, Řehoř Všetečka, Lorenc Zámečník, Jakub Kolář S.R.S.A N.
Jakož jest náleželo na tomto gruntě na posledních penězích Janovi Vnučkovi peněz vydělaných 10 R, ty jest Pavlovi Tichýmu pustil.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Měchura Pavlovi Tichýmu za g[runt] 10 R.
f 391b
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Měchura za gr[unt] Pavlovi Tichýmu 10 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Měchura za gr[unt] Pavlovi Tichýmu 8 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jakub Měchura za g[runt] Pavlovi Tichýmu 10 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Měchura Pavlovi Tichý[mu] za g[runt] 10 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Měchura Pavlovi Tichý[mu] za g[runt] 10 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Měchura Pavlovi Tichý[mu] za g[runt] 10 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jakub Měchura položil za g[runt] Pavlovi Tichému 10 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Měchura položil za grunt peněz ročních 10 R.
Ty sou za ouřadem zanechány do statku Pavla Macháčkového.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Měchura položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Macháčkového 10 R.
Ty přijala Anna, manželka po něm zůstalá.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Měchura položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Macháčkového
10 R.
Ty jsou vydané Anně, sirotku po n[ebožtíku] zůstalému.

Pusté

Letha Páně 1716 dne 21. Martii za purgmistrovství pana Philipa Černého a spoluradních toho času pozůstavše grunt svrchu psaný již mnohý letha pustý, téhož se ohlásíce z náležitou uctivostí před ouřadem Matěj Vávra, že by takové místo zaujal, vystavil a všechny povinnosti jak pan-
f 392a
ké, císařské i městské zbejvati chtěl, tehdy jsou J[eji]ch Opatrnosti páni z ohledu, aby město k zvelebování přišlo a jak císař[ské], tak panské povinnosti se zvelebovati a rozmnožovati mohly, jemu naddotčenému Matějovi Vávrovi takový grunt vystaviti dovolili. Prodčež tenž grunt se jemu v prodajnej summě ut supra 200 zlm za volný a svobodný se připisuje a odevzdává, s polhocením tak jak jinším se poudělilo vedle privilegium městských do šesti leth, za vystavení téhož gruntu a aby tím lépeji povinnosti všelijaké zbejvati mohl, 3tí díl z předešlé summy se jemu passiruje, totiž 66 zlm 20 gr, ostatní pak summu, totiž 133 zlm 10 gr, bude povinen obci strážnitskej každoročně při posudcích po
4 zlm vskládati.
Rukojmě za opravení gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jiřík Hrachovský. Stalo se dne a letha svrchu psaného R.V.Z.M.

Leta Páně 1731 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra vdova Špringrová od Matěje Vávry a pobudouc na něm nekolik let
f 392b
aniž sobě jej připsati dadouce, prodala jej zasej z svej dobrovolnej vůle Philipovi Srnskému za hotových 29 zlr 30 kr. Kterýžto dům od Philip Srnský koupil pro svou ceru Annu, manželku Jozefa Vávry, a pro dítky její, zeti svému Jozefovi Vávrovi jejž nikterakž nezadávajíce, toliko aby on do smrti manželky svej jmenovaný Anny, cery Philipa Srnského, na něm bydlel, hospodařil, opravoval a povinnosti splácel, po smrti pak jmenovanej Anny aby na její dítky připadl a kdyby žádných nebylo neb pomřeli, tehdy aby prodán byl a peníze na chrám Páně obráceny. Kdyby ale tenž Jozef Vávra povinnosti z něho zbývat nechtěl a jen za 2 roky reštu zrůsti nechal, má ihned zase pod užívání a řízení Philipa Srnského připadnúti, poněvadž taky toho domu vždy panování vlastní jemu Philipovi Srnskému náležeti má. Podle toho připisuje se tenž dům

jmenovanému Philipovi Srnskému za vlastní v summě peněz verunkových 133 zlm 10 kr alb,
f 393a
placením ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín Duray a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. u přítomnosti obúch stran.

[Poznámka tužkou:]
1789 Jos[ef] Klauda