Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[124] S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Neřádové[ho]

f 300a

Zůstalo sirotek 1, Kateřina a Anna matka druhá.
Vyhledalo se spravedlnosti jim:
Podsedek 24 zaplacený za 76 zl.
Na čtvrti achteli vinohradu v hoře Gruntích, který drží Jíra Ondra zaplaceného 21 zl.
Na krajině v hoře Beraních zaplaceného 65 zl.
Na 1 gruntě Václava Martina Matějkového peněz nedobraných zůstává 18 zl.
Summa statku 180 zl.
Dělíc na dva díly, dostane se po 90 zl.

Anna matka přijímá na díl svůj:
Podsedek zaplacený za 76 zl.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Gruntích za 21 zl.
Summa toho, což na svůj díl přijímá 96 zl.
Srazíce dílu svého 90 zl, doplatiti má sirotku 6 zl.

NB. Mimo ten poznamenaný statek nachází se ještě nápadu v statku Ondry Stožka po otci téhož Jana [Šimkovi Neřádovi], jakož v tom statku Stožkovském poznamenáno stojí jmenovitě.

Příjem a vydání:
Letha 1624 za fojta Martina Kašparového přijato jest z statku Ondry Stožka za krajinu vinoh[radu] v Beraní hoře, kteréž položil Ondra Žáků, totiž 5 zl. Ty sou vydané Jírovi Jana Ondrových na díl Anny matky a manželky jeho.
Letha 1625 za fojta Martina Kašparového z statku Ondry Stožka nápadu svrchu psaného přijato 5 zl. Ty sou vydané Jírovi Jana Ondrového na díl Anny, manželky jeho.
Letha 1632 za fojta Martina Kašparového Vácslav Mračnů položil za krajinu vinohradu v Beraní hoře peněz ročních dvojích, který Jíra Jana Ondrového přijal 6 zl 15 gr.