Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[126] S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vachalce

f 303a

Zůstalo po něm sirotků 3, Zuzanna, Dorota, Kateřina a Anna matka jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 32 zaplacený za 80 zl.
Na achteli vinohradu na Lhotsku v Šumbercích zapl[aceného] 51 zl.
Na půl achteli vinoh[radu] také v Šumb[ercích] zapl[aceného] 8 zl 11 gr 4 den. Ty oba vinoh[rady] drží matka těch sirotkův.
Na gruntě ve Lhotě, jak Bartoň Hořinka býval, zaplaceného zůstává 20 zl.
Summa všeho statku 159 zl 11 gr 4 den.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se po 39 zl 25 gr 2 den víd.

Anna matka porazila díl svůj na achteli vinoh[radu] na Lhotsku v Šumbercích.